Att missbrukare åker in i fängelse är ingen framgång

I ett pressmeddelande slår den svenska polisen på stora trumman för det faktum att narkotikamissbrukare får allt hårdare straff. En kvinna som sålt en mindre mängd kokain fick fängelse i ett år och sex månader. Detta efter en lagändring som höjt straffvärdet för försäljning av narkotika med 1200 procent.

Försäljning av en mindre mängd narkotika hade tidigare ett straffvärde på fjorton dagars fängelse. Den 1 juli i år inträdde en lagändring där straffvärdet höjdes till sex månader fängelse, en ökning på nästan 1200 procent. I en dom från Göteborgs tingsrätt 28 september blev det påtagligt hur denna kraftiga straffskärpning, trots att det rörde sig om mindre mängder narkotika, ledde till relativt långa fängelsestraff.

I domen ansåg tingsrätten det bevisat att en kvinna vid sju olika tillfällen sålt mindre mängder kokain, samt att hon innehaft cirka åtta gram kokain. För detta dömdes hon till ett år och sex månaders fängelse. En man dömdes i samma mål för att vid sex olika tillfällen förmedlat kontakter mellan kvinnan och olika köpare. Mannen dömdes till ett år och tre månaders fängelse. Det handlar uppenbart om två missbrukare som sålde för att finansiera sitt eget missbruk. Att sätta dem i fängelse har inga som helst positiva effekter.

Det hela är sjukt och totalt fel. En missbrukare blir inte bättre av att sitta i fängelse. Risken är i stället stor att personen inskolas i brottslighet. Missbrukare av narkotika borde få vård på samma sätt som missbrukare av alkohol får vård. Att straffa dem är helt fel väg att gå. Att fylla svenska fängelser och rättssalar med sjuka människor är inhumant och människofientligt. Det är dessutom ett slöseri med samhällets resurser. Och slutligen leder det troligen till en ökad och värre brottslighet.

Betydligt bättre vore om eget bruk av narkotika och innehav av narkotika för eget bruk avkriminaliserades. Dessutom borde straffen rent generellt minskas. Det skulle leda till minskat slöseri med polisen och rättsväsendets resurser samt innebära minska brottslighet. Dessutom skulle sjuka människor kunna få vård istället för straff.

Läs mer: