Dödsolyckor på Northvolt

Under torsdagen skadades två män i 60- och 20-årsåldern när de arbetade med att montera någon form av betongfundament på Northvolts fabrik i Skellefteå.

De två männen var anställda på ett byggföretag som utförde arbete inne på området. Olyckan skedde utomhus vid tretiden. Ett gaffelstativ föll och de två männen skadades allvarligt. Båda två fördes akut till sjukhus. Den äldre av de två avled dock till följd av sina skador. Den yngre mannen är svårt skadad.

Åklagare har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott.

Den 4 november skadades en man i 25-årsåldern allvarligt vid en explosion på samma fabrik. Han har sedan dess vårdats på sjukhus men avled natten till idag. Olyckan ska ha inträffat under ett rutinarbetet med att byta filter på en maskin.

På en vecka har nu 7 arbetare avlidit på grund av arbetsolyckor. 17 stycken har dött på byggarbetsplatser och totalt har 61 personer dött på svenska arbetsplatser under året om också tillfälliga gästarbetare anställda av utländska företag och värnpliktiga räknas in. Fackföreningarna menar att mängden olyckor på byggarbetsplatser beror på att det på varje arbetsplats finns en mängd underleverantörer i flera led:

– Man säljer ut jobben och styckar upp dem på väldigt många underentreprenörer. Därmed försvinner det som borde vara självklart: ett tydligt ansvar för arbetsmiljön.

Bygget av Ursviks torn där hissolyckan inträffade passar in i det här mönstret, något som tidningen Byggnadsarbetaren har beskrivit. Huvudentreprenören Andersson Company har inte egna byggnadsarbetare, utan lägger ut alla delar av bygget på andra företag.

– Den sortens upplägg försvårar planering och systematiskt arbetsmiljöarbete, hävdar Johan Lindholm.

Läs mer: