De som tjänar mest är inte de rikaste svenskarna

Att tjäna väldigt mycket ett specifikt år handlar ofta om rena tillfälligheter. Personen kan ha sålt ett företag för stora pengar, sålt ett antal dyra fastigheter eller nåt liknande. Det visar dock inte på något sätt vilka svenskar som är rikast vilket ETC påstår i en artikelserie som de kallar de 1 000 rikaste svenskarna. Läs mer…

Liberal socialism, frihetlig socialism, demokratisk socialism

Bo Rothstein har skrivit en bok med titeln Grundbulten om det han kallar liberal socialism. De flesta som kommenterat saken tror att han hittat på nåt alldeles nytt. Det han presenterat i boken är det som Johan Lönnroth i Vänsterpartiet lagt fram under flera år Läs mer…

Varför misslyckades upproren?

Varför misslyckades alla folkliga uppror under 2010-talet, frågar Vincent Bevins i The Guardian. Den arabiska våren, protesterna mot stadsskövlingar i Turkiet, protesterna mot antidemokratiska reformer i Hongkong, protesterna mot höjda busstaxor i Brasilien, med flera – om de ledde till något så ledde de till motsatsen av vad deltagarna önskade. Läs mer…

”Imperialismen en samhällssjukdom”

”Krossa imperialismen” ekade det på 70-talsgatorna. Men att en mycket känd ”borgerlig” historieprofessor, tillika flitig författare, skulle hålla med idag? För det gör Dick Harrison med besked i lättlästa 300-sidiga ”Imperiernas fall – Från Akkad till USA”. Läs mer…

2 X Folkmakt hotas i Ukraina …

Maktrealismen har börjat sticka upp sitt fula tryne i debatten om Ukrainakriget. Det betyder medhåll och/eller acceptans för tesen att mäktiga stormakter har rätt att kräva kontroll över sina svagare grannländer. Läs: ett försvar av imperialism. Eller snarare ett cyniskt konstaterande att ”så är det här i världen”. Läs mer…

Betydelsen av uttrycket revolutionära reformer

Tack för dina viktiga synpunkter som sätter fingret på några av de centrala frågor vi i vänstern har att fundera över. I sista hand handlar det om hur vi ska ta makten. I min artikel försökte jag lyfta fram några utgångspunkter inför Vänsterpartiets programdebatt Läs mer…

Blunda inte för maktfrågan!

Kapitalets makt består, trots över 150 år av arbetarrörelse. Vänsterpartiet har idag den organisatoriska styrka, de engagerade medlemmar och den sociala förankring som krävs för att vara den pådrivande kraften i en rörelse för att samla motståndet och utmana den makten. Läs mer…

Svenskt Näringsliv, Timbro och klimatförnekelse

I en artikelserie om Svenskt Näringsliv och deras propagandacentral Timbro har Supermiljöbloggen kartlagt deras kontakter med fossilindustrin och deras motstånd mot åtgärder mot klimatförändringarna. Fyra artiklar har publicerats Läs mer…

Sveriges ekonomiska makthavare

När det gäller makten över den svenska ekonomin och storföretagen så dominerar en enda familj helt. Familjen Wallenberg. Att ha makt över industrin och storföretagen innebär att de också har makt i samhället och kan påverka politiken. Läs mer…

ETC:s lista över de som tjänat mest är felaktig

Skatteverkets listor över de som tjänat mest i Sverige är ännu inte klara. De flesta av de som tjänat allra mest finns därför inte med på listan som ETC publicerat. Det gäller flertalet i familjen Persson (ägarna av HM), Anne Mærsk McKinney Uggla som styr i rederiet Mærsk, familjen Lundberg och många andra. Läs mer…

Positiv fred & alternativ utveckling

Den här lilla skriften är en hyllning till den som under akademiskt motstånd och pengabrist byggde upp ämnet och institutionen: ”Björn Hettne – Freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden”. Läs mer…