Europas industrialisering skapades av statliga ingrepp

Att Europa (och dess avläggare) blev rika medan världen i övrigt blev fattig från ungefär 1800 och framåt berodde på att industrialiseringen först ägde rum i Europa. Och att den kom igång just där just då berodde på att det fanns ytligt och därför billigt kol nära transportleder. Läs mer…

Ett problematiskt standardverk

En jord för alla av Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève m.fl, anmälan här, har blivit något av klimatrörelsens älskling. Det är inte helt oförtjänt, där ryms en hel del förslag till praktiska åtgärder och programmet är mycket starkt kopplat till behovet att minska ojämlikheten och fattigdomen Läs mer…

Trafikverket gör bort sig igen

Väg-, ursäkta, Trafikverket har gjort det igen, enligt Expressen. Försämrat den nuvarande förbindelsen för gående och cyklande för att biltrafiken ska gå fortare mellan Fittja och Handen söder om Stockholm. Detta trots att bilprojektet enligt artikeln bara skulle löna sig om biltrafiken ökar Läs mer…

Varför misslyckades upproren?

Varför misslyckades alla folkliga uppror under 2010-talet, frågar Vincent Bevins i The Guardian. Den arabiska våren, protesterna mot stadsskövlingar i Turkiet, protesterna mot antidemokratiska reformer i Hongkong, protesterna mot höjda busstaxor i Brasilien, med flera – om de ledde till något så ledde de till motsatsen av vad deltagarna önskade. Läs mer…

Folklig opposition lyckas ungefär lika bra i Kina som här

Folkliga protester i Kina ”lyckas” ungefär lika ofta som dom i Europa och Nordamerika, säger Yongshun Cai i boken Collective resistance in China. Med andra ord, det föregivet auktoritära Kina ger efter i ungefär samma utsträckning som det föregivet demokratiska Europa/Nordamerika. Läs mer…

Pessimismen i i-länderna ökar dramatiskt

Aldrig sedan mätningar började för mer än hundra år sen har människor i i-världen varit så pessimistiska som idag. Det säger Human Development Report för 2022, som nyss har kommit ut. Rubriken på kapitlet – Uncertain times, unsettled lives – talar om orsaken Läs mer…

Ansvaret för asocial politik kan vara bredare än jag trodde

Alliansen mellan arbetarrörelse och modernistisk urban medelklass, som inleddes i början av 1800-talet, var otroligt fördelaktig för båda parter. Den modernistiska urbana medelklassen tog plats i regeringar och andra styrorgan, och arbetarna fick medborgarskap och köpkraft. Alliansen tog slut ungefär 1975. Läs mer…

Vad är den yttersta orsaken till Ukrainakriget?

Liberaler hänvisar till Rysslands eviga ondska, på närmast religiöst maner. S.k. anti-imperialister hänvisar till USAs lika eviga ondska. Själv har jag hänvisat till de gamla i-ländernas chockartade upptäckt att de inte hade någon kontroll över de globala varukedjorna och beredde sig att upprätthålla dem med våld Läs mer…

Global handel är konfliktskapande

Ett seriöst företag strävar efter kontroll – över råvaror, anställda, teknikutveckling, lagar, institutioner och marknader. Inte efter största möjliga kortsiktiga vinst, det slutar bara som för Frödings bondsnåle. Om man har kontroll kommer vinsten automatiskt. Läs mer…

Vad är dom så rädda för?

Jag har sagt det förut: Ryssland är ett fattigt och svagt land som man inte behöver vara rädd för – nu ännu mindre än på 80-talet.

Nu har jag också fått stöd av en lettisk general: Ukrainakriget har visat att ryssarna inte är så bra som vi trodde. Vårt säkerhetsläge är snarast bättre än vi trodde. Läs mer…