Erfarenheterna av rivningar i och av försummade områden

Socialdemokraten Lawen Redar presenterade nyligen ett kontroversiellt förslag om Sveriges försummade områden. Jag har skrivit om detta tidigare och påpekade då att det faktiskt finns ett visst stöd för att rivningar kan fungera bra vad det gäller att minska brottsligheten i ett område. Data från USA tyder på det. Samtidigt är sådan data problematiska. Så därför ska jag närmare gå igenom erfarenheterna av rivningar i försummade områden i USA. Läs mer…

En levande stad förändras

En stad som lever förändras. Områden i en levande stad förändrar karaktär över tiden, förslummas, gentrifieras. Byter befolkning. En sån utveckling är naturlig, kan inte planeras eller planeras bort. Vad som däremot kan planeras är var bostäder byggs och kan Läs mer…