Klas Friberg skriver bra om brottslighet

I Göteborgs-Posten har den före detta säpochefen och regionpolischefen Klas Friberg skrivit en mycket bra artikel om gängbrottslighet och eftersatta områden. Eftersatta områden är vad han kallar fattiga områden som inte får tillräckliga resurser av makthavarna. Läs mer…

Västsverige: Polisens lägesbild när det gäller de kriminella

Problemnivån i utsatta områdena är enligt polisen fortsatt hög. Några områden i Västsverige visar dock en positiv utvecklingstrend menar polisen samtidigt. Biskopsgården på Hisingen klassas exempelvis inte längre som särskilt utsatt område. Läs mer…

Hammarkullen mellan kamp och vanskötsel

Hammarkullen är den mest omskrivna förorten i Göteborg ur ett historiskt perspektiv. Det beror på flera saker. Dels att där finns en tradition av föreningsliv, organisation och motstånd, dels för att det är den stadsdel i Göteborg som uppmärksammats mest som en slags exempel på problemen med miljonprogramsförorterna. Läs mer…

Försummade områden, arbetslöshet och brott

Försummade områden har mycket högre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige, I genomsnitt är arbetslösheten tre gånger så stor som arbetslösheten i Sverige totalt. I vissa fall är nästan 40% av befolkningen i de mest försummade områdena utan arbete. Läs mer…

Koppling mellan dödligt polisvåld och strukturell rasism

En studie från Umeå universitet visar att det är 66% högre sannolikhet att incidenter med dödligt polisvåld ska inträffa i US-amerikanska bostadsområden som tidigare rödlistats av myndigheter. Resultaten är kanske inte direkt jämförbara med svenska förhållanden då den generella nivån av våld i Sverige är mycket lägre. Läs mer…

Invandrarområden och brottslighet

Det är välkänt att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland de som misstänks, grips och döms för brott. Men det betyder inte att invandrare eller att barn till invandrare faktiskt begår fler brott än vad personer födda i Sverige utan invandrade föräldrar gör. Läs mer…

Gängland Trollhättan – Kronogården, Lextorp och Sylte

Trollhättan har tre försummade områden där det finns problem med arbetslöshet, trångboddhet och en del annat. Kronogården, Lextorp och Sylte. Problemen beror på att befolkningen i områdena och själva områdena försummats. Läs mer…

Försummade områden blir lätt förslummade områden

Försummade områden är stadsdelar som drabbats av nedskärningar och privatiseringar. Skolor och vårdcentraler har försvunnit. De skolor som finns kvar blir ofta dåliga skolor. Vården blir sämre för de som bor i dessa områden. Fritidsverksamheter och lokala socialkontor har lagts ner. Butiker stängts. Osv. Läs mer…