Tröttsamt okunnig ledare i Aftonbladet om droger

Nyligen presenterades en undersökning av mängden droger i avloppsvattnet i Stockholm. Den visade på högre halter av droger än tidigare undersökningar. Men genom att den utfördes på ett annat sätt än tidigare undersökningar går de inte att jämföra vilket också framgår av rapporten, Läs mer…

Kan fossila bränslen förbjudas?

En del radikala klimataktivister kräver förbud mot utvinning av fossila råvaror medan andra nöjer sig med krav på förbud av fossila bränslen. Jonna Sima, ledarskribent i Aftonbladet, är en dem som stöder det sistnämnda kravet i en ganska ogenomtänkt ledare Läs mer…

Måste kultur vara samhällskritisk, feministisk eller vänster för att vara bra?

Det tror jag inte och jag undrar om det finns någon som tror det. Däremot verkar SVD:s ledarskribent Sanna Rayman tro det. För mig räcker det med att kultur är vackert, roligt eller fantasieggande. Det behöver inte ha ett budskap Läs mer…