Tröttsamt okunnig ledare i Aftonbladet om droger

Nyligen presenterades en undersökning av mängden droger i avloppsvattnet i Stockholm. Den visade på högre halter av droger än tidigare undersökningar. Men genom att den utfördes på ett annat sätt än tidigare undersökningar går de inte att jämföra vilket också framgår av rapporten, Ingenting i rapporten är därför något bevis på att drogbruket i Stockholm skulle ha ökat.

Trots det påstår Jonna Sima att drogbruket har ökat i en ledartikel i Aftonbladet. Detta med utgångspunkt från den aktuella undersökningen trots att några sådana slutsatser inte går att dra. Det går alltså inte att hävda att bruket av den ena eller den andra drogen ökat markant.

Däremot går det att säga att drogbruket är högre på helger än under veckodagarna. Vilket ju inte är en direkt överraskning utan självklart. Dessutom går det atts e att kokain och ecstasy är dorger dom ökar mest på helgerna, framförallt på nöjesställena och krogarna i de centrala delarna av Stockholm. Detta säger dock ingenting om vem eller vilka so använder dessa droger.

Det går också att konstatera att fattigare människor använder billigare droger som amfetamin (istället för kokain), cannabis och tramadol (fattigmansheroin).

Felaktigheter

Det finns i rapporten inga som helst bevis på att det köps och förbrukas mer droger än tidigare. Och d t finns heller inga andra undersökningar som visar detta. Drogbruket i Sverige är i stort sett oförändrat över tid vad det gäller nivåerna. Det är lätt att se från andra undersökningar. Och bruket av droger domineras helt av missbrukare som på grund av den narkotikapolitik Sverige för inte kan få den vård de behöver. Partydrogandet är i sammanhanget en liten del av narkotikabruket. Som har uppenbarligen ingen koll på varken fakta eller forskning.

Dessutom påstår Sima att narkotikan är gängens främsta inkomstkälla. Detta är felaktigt. Bedrägerier och välfärdsbrott samt svartjobb är deras största inkomstkällor. Sima har alltså inte heller nån koll på verkligheten.

Inte heller har vi under sett nån mordepidemi utan dess like. Jämfört med förra året har det varit färre mord i år. Det har också varit färre skjutvapenmord. Visserligen har bombdåden i kriminella miljöer ökat men de skadar i de allra flesta fall inga människor.

Simas ledare bygger på en falsk beskrivning av verkligheten och det är ett haveri av superklass. Ett nästan lika stort haveri som Fanny Jönssons ledare om fisk och fiske i samma tidning.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!