Vi kan halvera biltrafiken

Genom att stoppa alla utbyggnader av biltrafikleder och införa en trängselskatt i de svenska storstäderna kan biltrafiken i Sverige halveras. Det är slutsatserna jag drar av den debattartikel några trafik- och industriforskare skrivit i DN. Artikeln handlar om Stockhom och argumenterar för att förbifart Stockholm (Kringfart Stockholm) inte ska byggas och att trängselskatten ska fördubblas. Detta för att undvika en utveckling åt amerikanskt håll:

Det aktuella förbifartsförslaget följer den amerikanska urbaniseringsmodellen. Städerna där kräver fem gånger så stor yta per invånare och bidrar till att USA:s koldioxidutsläpp är tre gånger högre per invånare än i EU.

En drastisk minskning av biltrafiken i västvärlden är ett måste för att de klimatmål man pratde om på Bali-konferensen ska kunna uppnås. Med en utbyggnad av biltrafikleder kan man inte uppnå det målet. Istället måste alla resurser läggas på en utbyggnad av kollektivtrafiken och genom att underlätta andra typer av transportsätt (till fots, cykling). För att underlätta detta behöver städerna också förtätas. Detta gäller speciellt den glesaste av de svenska storstäderna, Göteborg.

Genomförs en satsning på kollektivtrafik och andra transportsätt samt ett stopp för utbyggand av biltrafikleder i alla stora svenska städer kan nog bilismen halveras och miljömålen för Sverige uppnås.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Är det egentligen biltrafiken som är besvärlig? Ur miljösynpunkt är det väl snarare bränslet som bilarna drivs av som är problemet?

  Transporterandet är en viktig del av en familjsliv idag. Det är dagis, det är sportgrejor med ungarna, det är till jobbet, till föräldrarna, till stormarknaden osv osv

  Mer forskning på miljövänligt bränsle är min metod…

 • Håller med Mary. Fokusera på bränslet. Flera bilföretag i Kina satsar stort på bla hybridteknik, dom har insett var det bär hän. GM satsar på etanol och hybrid, tyska konkurrerande biltillverkare samarbetar kring litium-jon batterier, Japan och Toyota kommer ut med nya bättre hybridbilar osv.
  Bilindustrin och all dess tjänstesektor när bilen är i trafik skapar både stor ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

  Personligen ser jag ingen anledning varför vi skall avveckla bilismen istället för utveckla.

 • Anders_S

  Biltrafiken i sig är faktiskt ett problem. Motorvägar skapar städer som är utbredda och dåliga för kollektivtrafik. Utbredda städer är också dyrare att värma upp. Gles bebyggelse skapar en sämre social miljö osv. Jag kan räkna upp mängder med saker som är dåligt med biltrfaik i sig. Jag kan också räkna upp bra sker, för det finns många sådan också. Bilar ska användas främst på landet och inte så mycket i stan.

 • Håller med om, bilar är inte speciellt bra i stan, speciellt större städer. Inte bara med tanken på miljön utan även med tanke på all den tid du förlorar i alla dessa bilköer.
  Men det borde väl gå att utveckla vägnätet utan att det försämrar för kollektivtrafiken.
  Problemet är ju också att det hela tiden varit planerat för biltrafik i städerna överallt, planeringssättet har inte hängt med i utvecklingen. Det borde var möjligt planera för mer bilfria innerstadzoner och bygga fler parkeringsytor i utkanten av städerna i anslutning till kollektivtrafiken.
  Sen är ju också problemet att storstadregionerna börjar bli för stora och hur den utvecklingen ska vändas vete fan.

 • Tror att de kära ”forskarnas” teorier om en halverad biltrafik skulle få dramatiska konsekvenser för alla de som redan bor långt från kollektivtrafikstråken och som har arbete och/eller fritidsbehov av bilen som transportmedel. Såvitt jag förstår så finns forskning som visar att vi under mycket lång tid har accepterat en timme som maxgräns för transport till arbetet. Det betyder att alla som skall transporteras med kollektitrafik, särskilt spårbunden sådan måste bo väldigt nära stationerna. Blir dessa för tätt placerade överstigs snabbt maxgränsen genom alltför många stopp alternativt genom behov av för många byten. Tvärförbindelser hjälper visserligen men bara så länge restiden kan hållas nere. Detta blir svårt för alla som inte valt/väljer att bo i stationernas närhet.

  Så som boende och arbete nu ser ut så är det et mycket stort antal männsikor som redan har boende som aldrig kommer att nås av tillräckligt tät trafik. Motståndet mot förtätningar är också så stort att det kommer att bli mycket svårt att framtvinga (för det är tvinga det handlar om) den folkomflyttning som krävs för att nå ett mål om halverad trafik.

  Nej – fram för behållande av bilen som ett av våra allra viktigaste transportslag men se till att vi får fram miljömässigt hållbara bränslen.

 • Björn Abelsson

  Luftföroreningar och klimatpåverkan är bara en liten del av vägtrafikens miljöeffekter. Buller, partiklar från bromsar, däck och vägbeläggning, intrång i natur- och kulturmiljöer, trafikolyckor och i större städer framför allt trängsel är problem som inte minskar av att bilarna drivs med mindre miljöskadliga drivmedel.

  Våra europeiska städer är INTE byggda för biltrafik, som ju förekommit i större omfattning i bara c:a 50 år. Det finns därför ingen fysisk möjlighet att få plats med alla de vägar som skulle behövas för att avskaffa trängseln, om vi inte vill riva alla våra gamla stadskärnor.

  Stora städer kan bara fungera om huvuddelen av transporterna sker med andra färdmedel än bilen. I Stockholm svarar bilen för 30 procent av arbetsresorna till innerstaden under högtrafik, och redan det är mer än vad vägsystemet klarar av.

 • Pingback: Massbilism vid vägs ände()

 • Man kan halvera antalet bilresor imorgon. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. I tätorter är generellt sett en mycket stor andel, cirka 70-80 procent, kortare än 3-4 kilometer. Det säger Vägverket.

  Det tar 20 minuter att cykla fem kilometer.

  Att halvera biltrafiken totalt sett kanske tar lite längre tid, men att halvera antalet resor är ett gott steg på vägen.

  Och förresten, 40 % av landets invånare bor inom 2 kilometer från en jänvägsstation. Inom 5 kilometer bor större delen av landets befolkning. Enligt Banverket.

 • Pingback: Skatter och bidrag är inget självändamål | Svensson()

 • chris

  Det absurda med Förbifart Stockholm är att
  trots att det får betraktas som en storstadsplan,
  så står här på spel :
  * en gammal kulturmiljö med otaliga
  fornminnen ( Lovö ),
  * ett naturreservat med mängder av
  besökare ( Grimstaskogen ),
  * ett strandbad bara stenkast
  från planerat brofäste ( Kanaanbadet ),
  * en vattentäkt för större delen av Stockholmarnas dricksvatten ( Vattenverket, Lovö ),
  och ett naturskönt rekreations område med
  den enda oexploaterade strandlinjen av inloppen till
  Stockholms stad.
  – – –
  Ekonomiskt vansinne.
  Miljömässigt vansinne.
  Trafikmässigt mycket diskutabelt.
  = Summa :
  Den mest vansinniga och korkade ide jag hört talas om.