Centern vill öka klyftorna i samhället

Att de borgerliga partierna vill öka klyftorna i samhället är iofs ingen driekt nyhet. Det har varit uppenbart länge. Att vårdfacket är av samma uppfattning är kanske inte lika självklart eller uppenbart, men desto mer oroande. När vårdpersonalen främst ser till profiten och inte till patienten i första hand kan det som alla förstår bli problem.

Maud Olofsson och en representant för sjukköterskornas fack vill nu privatisera än mer, totalare och snabbare inom vården. Problemet med detta är att det ökar klyftorna i samhället på samma sätt som redan genomförda privatiseringar gjort. Antalet vårdcentraler i fattiga områden har minskat och antalet i över- och medelklassens områden har ökat. Något som i sig ökat klyftorna.

Medelklassen har lättare krämpor då de kommer till vården tidigare än arbetarklassen. Arbetarklassen har svårare sjukdomar och skador då de kommer senare och också av andra orsaker. Med minskade möjligheter att lätt nå vården blir det ännu senare man söker vård. En sådan utveckling innebär fler vårdtillfällen med färre vårdplatser. Vilket alltså då inte är en positiv utveckling för det ökar klyftorna i samhället. Centern och vårdfacket vill uppenbarligen fortsätta på denna väg med ökade klyftor genom mer privatiseringar och genom att gynna profittänkande i vården. Dvs vård ska ges på sådant sätt och till dem som innebär största möjliga intäkt till minsta möjliga kostnad. Det innebär att folk med mer pengar och enklare sjukdomstillstånd får bättre och mer vård. Profiten för de privata företagen ökar på det sättet och klyftorna i samhället ökar.

Det är inte mer privatisering och ökade klyftor som behövs i samhället. Utan istället en bättre social välfärd, mindre klassklyftor och ökad jämlikhet. Det får man inte genom ökad privatisering utan genom andra åtgärder.

Intressant?
Bloggat: Högberg, Röda Berget, Peter Andersson, Moberg,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, GP, AB1, 2, EX1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements