Skandalprivatisering och blind ideologi

Avregleringen, privatiseringen och marknadsanpassningen av det svenska järnvägssystemet hotar både miljön och sysselsättningen.

När industrin får problem med transporterna hotas sysselsättningen. Företagen får inte fram råvaror och får inte ut sina varor. Något som kan leda till flytt av tillverkning. Men även miljön, då fler transporter då flyttas till landsvägen och långtradare. När passagerare inte kommer fram med tåget hotas miljön då fler tar flyget och/eller tåget.

Grundorsaken till dessa problem är vinstmaximering, styckning, privatisering och marknadsanpassning av något som inte lämpar sig för något av detta. Det svenska järnvägssystemet.

Det är blind ideologi som ligger bakom den vansinniga avregleringen, marknadsstyrningen och privatiseringen av järnvägen. Blind nyliberal ideologi som nu hotar sysselsättningen och miljön.

Läs också:

  1. Järnvägsprofitörerna
  2. Banprofitörerna
  3. Trafikprofitörerna – persontrafiken
  4. Trafikprofitörerna – godstrafiken
  5. Järnvägsprofitörerna – bussbolagen
  6. Tåg och järnväg är framtiden
  7. Konkurrensutsättning är en del av problemet

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements