Fler poliser löser inte Storbritanniens problem

Eftersom grunderna till kravallerna i London och andra platser i Storbritannien är sociala så innebär fler poliser och hårda tag ingen lösning. Fler poliser kan troligen, men bara kortsiktigt och kanske till och med bara tillfälligt, få stopp kravallerna just nu. sikt behövs det dock sociala åtgärder mot fattigdom, arbetslöshet och hopplöshet. För att minimera hatet mot polisen och risken för ständiga upprepningar behöver polisen också skapa förtroende bland befolkningen i de fattiga områden i London.

Utan sociala åtgärder, utan dialog med den fattiga befolkningen och de frustrerade ungdomarna kan varken polis eller politiker lösa problemen långsiktigt. Kravallerna kommer att komma tillbaka och för varje gång de kommer tillbaka riskerar de att bli värre. Dialog och förtroendeskapande åtgärder är åtgärder som verkar på medellång sikt. men det räcker inte med sådant. Det behövs också långsiktiga åtgärder. Det betyder en annan politik för ökad jämlikhet och med social insatser. En politik för lägre arbetslöshet och mer arbetstillfällen.

Intressant?
Bloggat: Sebastian, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Frågan är väl inte om det behövs fler poliser. Frågan är snarare om man ska låta bli att skära ner poliskåren med 20% vilket är planerat. Sedan de redan existerande neddragningarna har inbrotten och stölderna ökat markant. En del av avskyn mot polisen tycks bygga på att de inte längre skyddar de drabbade.

    Så om mer poliser inte hjälper mot upploppen i sig kanske det att de faktiskt gör sitt jobb i andra situationer kan vara förebyggande.

    • De skyddar inte drabbade om de drabbade är fattigt folk. Rika har inga problem med att de inte blir skyddade.

  • Pingback: Media skriver så mycket skit om Englandskravallerna | Svensson()

  • Pingback: Kravallerna i England är inte politik | Svensson()