Privatisering innebär säkerhetsbrister

Mängder av gånger har vi i media läst rapporter om farliga bussar som stadigt kör i busstrafiken. Orsaken till de farliga bussarna ä bristande underhåll. Det bristande underhållet beror på kombinationen av privatisering, vinstmaximering marknadsstyrning och upphandling. Upphandlingarna är en central del i privatisering och marknadsstyrning. Det är det som gör det möjligt att konstgjort skapa en marknad på ett område som bättre lämpar sig för monopol.

Samma problem har nu också uppstått när det gäller tunnelbanan i Stockholm. Farliga vagnar och tåg körs omkring. Orsaken är dåliga säkerhetsrutiner och bristande underhåll. Det är i princip oundvikligt att det blir på det sättet när man skapar en konstgjord marknad där den som är beredd att ta minst betalt för att köra trafiken alltid viner upphandlingen. Det innebär att bolagen som blir de som kör trafiken måste pressa kostnaderna för att kunna gå med vinst och det kan man i stort sett bara göra på två sätt. Minska underhållskostnaderna eller minska lönekostnaderna.

Bägge besparingssätten leder till sämre kvalitet i kollektivtrafiken. Något som vi sett när det gäller busstrafiken i såväl Göteborg som på andra håll. Något vi också sett när det pendeltågstrafiken i Göteborg liksom tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Och nu också när det gäller Stockholms tunnelbana.

De korta kontrakten som ofta finns på trafiken, ofta kring 4 år, innebär också att det inte finns nån anledning för de privata utförarna att underhålla sin fordonspark. De kan ju inom kort stå där utan möjligheter att använda fordonen och därför är det dumt att investera pengar i dem. Inte heller kan de vara säkra på att nåt annat bolag ill ta över dem och även om det sker så är det bättre att skjuta underhållskostnaderna framför sig och låta nästa bolag betala. Resultatet är ett gradvis förfall av fordon och anläggningar inom kollektivtrafiken.

Som ett resultat av vinstmaximering, konstgjord marknadsstyrning och privatisering får vi därför farliga fordon i kollektivtrafiken. Enda möjligheten att det ska bli bättre är att upphöra mad att försöka skapa marknadsstyrning där det inte lämpar sig och återinföra reglerade monopol (som Arlanda Express, men i gemensam ägo) som i slutändan styrs demokratiskt genom politiska beslut.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements