Eliten vill bestämma mer

Advokater, domare, jurister tillhör väl inte alla eliten i samhället, men många av dem gör det. Många är en integrerad del av hur överklassen styr och ställer i samhället. Jurister och domare rekryteras ur överklassen eller medelklassen, i stort sett aldrig ur arbetarklassen (undantag finns förstås, men mer typiska exempel är kanske sådana Calissendorff och Martinson).

De är en del av det system som innebär långa straff för kokainsmuggling, men inga eller mycket små straff för vanvård av äldre (inklusive dödsfall) eller skattesmitning i stor skala som ofta organiseras och orkestreras av advokater och jurister. Jurister är i vilket fall som helst inte vanligt folk. De har det mycket bättre än de flesta i samhället och de vill få det än bättre och få mer makt.

På annat sätt kan jag inte tolka juristen Mårten Schultz (Schultz verkar vara ett vanligt namn på advokater och direktörer, man undrar ju om de alla möjligtvis kan vara släkt med varandra) när han argumenterar för mer makt åt advokater, domare och jurister samt mindre demokrati och demokratiskt inflytande över domstolarnas sammansättning.

Det han argumenterar för är ett steg i fel riktning, det är ännu ett steg mot ett samhälle med ökade klyftor och mindre demokrati, mot elitvälde och fåtalsmakt i ännu större utsträckning än det redan är i vårt samhälle. För det som domares motstånd mot nämndemän visar är att de få vill ha mer makt, de få vill bestämma utan insyn och påverkan från vanligt folk. Inte att nämndemännen spelat ut sin roll.

Flera av de argument Schultz tar upp talar dessutom emot varandra då ett argument (om nämndemäns inkompetens) utgår ifrån att jurister/domare ska ha mer makt då de besitter speciella kunskaper och färdigheter, dvs de är inte som vanligt folk. Andra argument försöker hävda att jurister är vanligt folk, dvs motsatsen. Det är de inte. Vanligt folk alltså.

Intressant?
Bloggat: Moberg,
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Eliten vill bestämma mer”

  1. Teknokrati är alltid lockande för den som läst en bok och tror sig veta något.

    Men, jag vill diskvalificera Schultz på rent teknokratiska grunder. En renodlad jurist är för inkompetent, en fackidiot som lever i sitt hörn av samhället som inte förstår något om det, då denne aldrig behövt vistas i det. Han gick ut gymnasiet med goda betyg, hoppa direkt på högskolan och sedan in i yrket. En komplett idiot således. Sedan det faktum att samhället blivit mycket mer komplicerat, en jurist begriper inte databrottslighet för han förstår inte vad det är som skett och hur någon blir ett offer, han dömer utifrån metaforer, som ”videofilmen stjäls genom kopiering”, en metafor anpassad för att juristen skall tro sig förstå. Han förstår inte ekonomisk brottslighet för ekonomin har blivit mycket mer än hans plånbokstänkande, han skulle inte känna igen ett modernt pyramidspel förrän det plockat honom på varenda krona, skall den idioten döma i sådana ärenden? I think not!

    Så jurister, skall ni göra teknokratiska argument, då bör ni se till att inte själva vara inkompetenta!

Kommentarer inaktiverade.