Civilisationens fall

En gång ska jorden...Boknytt
En gång skall jorden…
Pål Steigan
Leopard förlag

Civilisationens fall

Ännu en kunnig och välargumenterad världskatastrofen-kommer-vad-göra-bok. Denna gång från det gamla norska maoistpartiets förre ordförande Pål Steigan. ”En gång skall jorden bliva vår – Strategi för en ny värld” pekar på tre globala kriser; Ekonomi, Ekologi, Energi. Och varnar för civilisationens sammanbrott.

Världskapitalismen upplever sin värsta ekonomiska krasch någonsin, samtidigt som karbontillgångarna (olja, kol, gas) sinar, och miljön förstörs, skriver författaren. Det är stora problem med klimatet, peak oil, biologisk mångfald, kväve/fosfor, färskvatten, jord och mat, livet i haven. Kapitalismen kräver (liksom den tack och lov utdöda realsocialismen) ständig tillväxt, men jordens resurser räcker inte till för det.

Speciellt förslår inte råvaror, energi och annat nu när Asien återtar sitt gamla ekonomiska världsherravälde efter västs 200 år vid makten. Kina och Indien vägrar bromsa sin tillväxt för att rädda miljö och råvarutillgångar. USA och EU vägrar sänka sin tillväxt för att dela med sig av miljöutrymme och råvaruförbrukning.

I den globala kapitalistiska konkurrensen riskerar väst dessutom att bli förlorare. De svenska och västerländska arbetarnas relativa välfärd och trygghet vunnen i polisk-facklig kamp kan snart vara ett minne blott. En ny fattigdom hotar i EU-USA när den nya kinesiska statskapitalismen brutalt exploaterar arbetarklass och natur för att producera billigt på världsmarknaden.

Pål Steigan menar att en grön kommunism är den enda lösningen på hoten mot planeten och mänskligheten (jag håller med men ser begreppen kommunism och socialism som troligen politiskt förbrukade). Han beskriver kommunismens historia;

1.Religiös bondemedeltidskommunism (Se även Ronny Ambjörnssons ”Socialismens idéhistoria” som visar dess kristna urrötter). 2. Utopisk franskrevolutionär kommunism. 3. Marxistisk vetenskaplig socialism. 4. Realsocialistisk kommunism urartat i nya statskollektivistiska klassamhällen. 5. Steigans klasslösa tillväxtkritiska framtidskommunism, jämlik och miljövänlig – och därför organiserad ”så lokalt som möjligt.”

Denna hållbara rödgröna kommunism/socialism tänker han sig som lokala överlevnadsgemenskaper som utvecklas till ”ett globalt system av interagerande gemenskap, ett globalt alternativ till den dödsdömda kapitalismen…en kommunism som är förankrad på gräsrotsnivå i massrörelserna, som är kreativ, ekologisk, feministisk, mångsidig…”. Kanske med ”något slags världsregering”.

Och var finns den sociala kraft som ska utföra detta? Jo, den globala arbetarklass som är större än någonsin i världshistorien, menar Pål Steigan. Österlandets nya arbetarklass samt Västerlandets gamla som, tillsammans med medelklassen, upplever att ”välfärdsstaten håller på att falla sönder”.

Proletariatet i allians med (fattig)bönder och urbefolkningar ska ”ta makten ifrån den enda procent som verkligen tjänar på eländet. Det är på tiden att jordens fördömda värdesätts och hålls i ära, så att det kan bli ordning och reda i världen.”

Hans Norebrink

Läs mer: AB, Fria, GD, DN1, 2Lindelöf, 8dagar, Clarté, VG, MB, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements

5 Replies to “Civilisationens fall”

 1. Hans, jag saknar din värdering/kritik av boken. Skulle vara intressant att lyssna på din uppfatting om boken.

  1. Svar från Hans:

   Jag skriver ju kunnig och välargumenterad, det är en värdering ihop med att jag refererar dess resonemang tydligt.
   Jag lägger till argument för hans beskrivning av religiös kommunism.
   Jag håller inte med om att använda orden socialism/kommunism som antyder att jag håller med om resten.
   Men för att vara ännu tydligare om jag har brustit i det:
   En mycket bra bok, jag håller med om alla de resonemang jag hänvisar till i recensionen.

   Hans Norebrink

 2. Märkligt att det inte kommer upp till diskussion vad vi människor gör ifall klimatförändringarna inte beror på oss människor, utan är en del av naturens cykler som sträcker sig över århundratusenden. Den moderna människan, Homo Sapiens, har funnits till i bara ca 100.000 år.

  Som bekant så ökade havsytan med 120 meter i norra Europa för 12.000-6.000 år sedan, och skapade bl.a det som vi idag kallar för Nordsjön. Den forna landytan sträckte sig från England till Danmark, och kallas för Doggerland. Det kan man kalla en REJÄL klimatförändring. http://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland

  Ändock finns det inget av detta att läsa i mänsklighetens historia, eftersom skrivkonsten inte fanns då. Det enda som finns kvar är olika legender, som den om Noaks Ark.

  Ifall vi minskar våra utsläpp till förindustriell nivå under många år framöver, och klimatet alltjämt förändras. Vad gör vi då? Detta är en scenario vi borde ta och planera OMGÅENDE för.

 3. Märkligt att det inte kommer upp till diskussion vad vi människor gör ifall klimatförändringarna inte beror på oss människor, utan är en del av naturens cykler som sträcker sig över århundratusenden. Den moderna människan, Homo Sapiens, har funnits till i bara ca 100.000 år.

  Som bekant så ökade havsytan med 120 meter i norra Europa för 12.000-6.000 år sedan, och skapade bl.a det som vi idag kallar för Nordsjön. Den forna landytan sträckte sig från England till Danmark, och kallas för Doggerland. Det kan man kalla en REJÄL klimatförändring. http://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland

  Ändock finns det inget av detta att läsa i mänsklighetens historia, eftersom skrivkonsten inte fanns då. Det enda som finns kvar är olika legender, som den om Noaks Ark.

  Ifall vi minskar våra utsläpp till förindustriell nivå under många år framöver, och klimatet alltjämt förändras. Vad gör vi då? Detta är en scenario vi borde ta och planera OMGÅENDE för.

Kommentarer inaktiverade.