Känd sosse åtalad för ekobrott

Vice chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten har i dag väckt åtal i tre ärenden som avser brottsmisstankar i fyra bolag som drivit behandlingshem i Norrtälje, Gotland, Göteborg och Egypten.

Den tidigare riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson är en av de åtalade. Johansson är åtalad vid Gotlands tingsrätt tillsammans med två andra personer. En fjärde person är åtalad vid Göteborgs tingsrätt. De inblandade bolagen har samtliga varit verksamma med behandlingshem för ungdomar. Ett gemensamt projekt för de inblandade bolagen och personerna har varit dykverksamhet i Egypten.

Skatteverket har anmält samtliga bolag gällande misstankar om grova ekonomiska brott. Företagsledarna misstänks ha tagit ut pengar ur verksamheterna utan att redovisa skatter och avgifter på ett korrekt sätt. Stora summor har förts ut till och från Egypten och försök har gjorts att följa dessa transaktioner för att klarlägga hur pengarna använts.

Svårigheter att få rättshjälp, d.v.s. assistans från lokala myndigheter med rättsliga förfrågningar, i Egypten har medfört att det inte har gått att utreda denna del fullt ut. Ekobrottsmyndighetens egna granskningar och förhör har gett starka indikationer på att kontanta medel i större omfattning förts tillbaka till Sverige utan att det syns i någon bokföring eller skatteredovisning.

Utan rättshjälp går det dock inte att få dessa delar tillräckligt klarlagda för att utgöra grund för åtal för grova skattebrott. Däremot väcks åtal för att de inblandade på ett allvarligt sätt åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att ha bristfälliga underlag för investeringar och kostnadsföringar avseende Egyptenverksamheten.

Mot företagaren i Göteborg har åtal väckts i delar gällande Egyptensatsningen, samt för grova skattebrott. Skattebrotten består i uttag av pengar från den svenska verksamheten genom osanna kostnadsfakturor. Gällande verksamheten på Gotland och i Norrtälje har åtal väckts för bokföringsbrott m.m. avseende miljontals kronor i investeringar och kostnader i Egypten. Där är bokföringen så bristfällig att det inte går att bedöma och kontrollera.

Jan Emanuel Johansson är åtalad för misstänkta brott begångna i bolagen Svensk Samhällsutveckling AB och Av Egen Kraft AB. Han är åtalad för skattebrott och bokföringsbrott.  Han är också åtalad för skattebrott bestående i uttag/lön ur rörelsen i Sverige som inte deklarerats. Jan Emanuel Johansson åtalas som faktisk företrädare för verksamheten i Norrtälje trots att han formellt inte var registrerad ledamot i bolagens styrelser vid tidpunkterna för de åtalade brotten. Ytterligare en person är åtalad i samband med de misstänkta brotten i Svensk Samhällsutveckling AB. Brotten ska ha begåtts under år 2008.

Ett av de företag som är inblandat i ekobrottshärvan är Staple Ungdomshem AB med verskamhet på Gotland i vilket bolag Johan Paulsson och Sören Olof Paulsson sitter i styrelsen. Johan Paulsson är en av de åtalade. Han är åtalad för bokföringsbrott och skattebrott.

Den åtalade i Göteborg är vad jag förstår Mikael Lehner som tidigare drev behandlingshemmet Väskustfamiljen tillsammans med Jan Emanuel Johansson i bolaget VKF Holding AB. Västkustfamiljen behandlingshem stängdes 2010 efter kritik från Socialstyrelsen. Företaget gick därefter i konkurs. Vid konkursen misstänks Lehner tillsammans med Staple Ungdomshem AB och  Johan Paulsson olagligen ha fört ut pengar till Egypten. Staple Ungdomshem AB ska dessutom år 2009 ha köpt aktier i VKF Holding. Västkustfamiljen och Mikael Lehner har också kritiserats för sitt samröre med Hells Angels och det finns även andra kontakter mellan Lehner och grov kriminalitet.

Jan Emanuel Johansson är idag aktiv i ett antal andra bolag som driver behandlingshem. Dessa och de personer som är verksamma i dem omfattas inte av åtalet. Dessa bolag är Firma Av egen kraft Jan Emanuel Johansson och LSS-gruppen i Sverige AB. Utöver det är han också aktiv i ett antal fastighetsföretag och en pizzeria. Han är dessutom fortfarande aktiv som socialdemokratisk politiker och sitter i fullmäktige i Norrtälje. Jan Emanuel Johansson är medlem i mc-klubben Twin Club MC i Norrtälje. Twin Club MC är vad jag förstår inte en 1-procentklubb men man länkar till Hells Angels MC och andra enprocentklubbar på sin hemsida.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements