Äganderätt bör ersättas av nyttjanderätt

Del 5 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Inte i alla sammanhang, men självklart när det gäller naturresurser, naturtillgångar och liknande som det finns en avgränsad och ofta begränsad tillgång till. Det finns ingen anledning att vara mot äganderätt i princip, men naturen och andra begränsade resurser bör vara i gemensam ägo och nyttjandet underställt gemensamma politiska beslut. Ibland är privat nyttjande och förvaltning ändå det bästa sättet att använda och utnyttja resurserna för allas bäst och för att de ska finns kvar i framtiden.

Typexempel på resurser som bör vara gemensamt ägda och kontrollerade är mark, vatten, vind, skog, malm, mineral, fisk och vilda djur (inklusive jakten). På en del av dessa områden används idag nyttjanderätter som ett sätt att förvalta tillgångarna, det gäller mineraler och malmer, inom fisket (där det dessutom är officiella EU-politik och något som blir allt vanligare) och vad det gäller markutnyttjande (allemansrätt, strandskyddslag, minerallagstiftning och rennäringslag innebär alla ett slags nyttjanderätt). Det vore rimligt att gör all mark kollektivt ägd och låta folk, företag och myndigheter få tidsbestämda nyttjanderätter. Beslutade i demokratisk anda och med hänsyn tagen till de olika intressen som konkurrerar om markanvändandet. Samma sak med vattnet.

Om vatten, malm och mineral samt fiske har jag redan skrivit. Till mark, skog, jordbruk, jakt ämnar jag återkomma med separata inlägg.

Men här ska jag också nämna att nyttjanderätter används även inom en del andra områden. Väg- och gatunätet är kanske det tydligaste. De ligger på mark som ägs av någon (ofta myndigheter, men inte alltid). Marken nyttjas ibland av nån annan än ägaren för att anlägga en väg eller gata på. Vägen och gatan nyttjas av människor som inte äger den. Det är ett system av nyttjanderätter.

Arrenderad mark innebär nyttjanderätt. Så det är inte heller på markområdet ett nytt koncept med nyttjanderätt.

Intressant?
Mer: SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Vatten – en gemensam resurs som inte ska vara privatägdErsätt markägande med nyttjanderätt till mark >>
Advertisements