Ersätt markägande med nyttjanderätt till mark

Del 6 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Marken i Sverige ägs till stor del av storföretag och stat. I jordbrukslandskapen ägs marken till stor del av storgodsägare. Sverige har fler av de största privata markägarna i Europa. Detta oavsett om vi pratar om skogsmark eller jordbruksmark.

Det finns också en hel del mark som är kollektivt kontrollerad via allmänningar och liknande konstruktioner. Skogsavverkning på sådan mark säljs ofta till bolag som därmed får en slags nyttjanderätt till marken. När någon arrenderar mark är det också en nyttjanderätt. Många små skogsägare och jordägare arrenderar ut skötseln av skogen eller jordbruket till andra. Så går det även till på många stora jordbruk. Det finns alltså erfarenhet av att förvalta mark genom nyttjanderätter i Sverige.

Upplåtelse av mark till gruvbrytning innebär att ett gruvbolag får nyttjanderätt tillmarken. Detsamma gäller för telemaster, mobilmaster, renskötsel, vindkraftverk och en del annat. Jag tycker att det borde gälla all form av markanvändning, dvs mark, skog och land ska betraktas som en gemensam resurs som ägs och kontrolleras av oss alla. Ingen ska kunna äga mark, lika lite som någon ska kunna äga havet. Istället borde rätten att använda marken för olika ändamål vara det som kan köpas och säljas på samma sätt som nyttjanderätter till fisk i haven (överförbara kvoter). En bonde köper nyttjanderätter till mark för jordbruksändamål, ett gruvbolag för gruvändamål osv. Istället för att mark säljs och överlåts, säljs och överlåts rätten att utnyttja marken. Vissa saker ska dock inte kunna säljas eller förvaltas via nyttjanderätter. Det gäller det som idag går under allemansrättens sedvaneregler.

Att ha nyttjanderätter istället för markägande innebär dessutom att makt förflyttas från stora markägare till demokratiska och folkvalda institutioner och församlingar som är de som kan besluta om nyttjanderätter till mark. Tidsbestämda (vilket troligen måste gälla för gruvor, och tekniska anläggningar) men köp och säljbara, tidsobestämda (kanske är detta det rimliga när det gäller jordbruk) som också är köp och säljbara, om de ska förverkas på grund av misskötsel och liknande (för alla typer av nyttjanderätter). En del kanske ska reserveras för kollektiva innehavare av nyttjanderätter, andra till ursprungsbefolkning etc.

Äganderätt till mark bör avskaffas och ersättas av nyttjanderätt. Med detta följer förstås att jakträtt och liknande också måste vara nyttjanderätter som dessutom nödvändigtvis inte måste ägas av samma personer, företag, kollektiv, institutioner som nyttjanderätten till marken, vattnet eller fisken i de lokala sjöarna.

Intressant?
Media: DN1, 2, 3Sherpa, Piratenanders, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Äganderätt bör ersättas av nyttjanderättTidsbegränsade jakträttigheter >>
Advertisements

One Reply to “Ersätt markägande med nyttjanderätt till mark”

Kommentarer inaktiverade.