L’Oreal lovar att sluta bidra till regnskogsskövling

L’Oreal, som är världens största företag inom kosmetika och skönhetsprodukter, har gått med på Greenpeace krav och åtagit sig att eliminera skogsskövling från sina produkter till år 2020. Greenpeace räknar med andra företag följer efter med mer ambitiösa tidsplaner.

För det är tigrarna värda!

Det är en seger för konsumenter runt om i världen att L’Oreal nu har förbundit sig att avsluta sin roll i skogsförstörelse genom att sluta köpa smutsig palmolja som bidragit till skövling. Nu är det dags att kräva detsamma av andra storföretag, som Procter & Gamble och Colgate Palmolive, för att garantera att de också slutar använda smutsig palmolja från skogsförstörelse, säger Erika Bjureby skogsansvarig på Greenpeace.

L’Oreal ansluter sig därmed till Nestlé, Unilever och Ferrero, som har åtagit sig nya policys gällande skogsavverkning. I december förra året gav världens största palmoljeproducent, Wilmar International, efter för påtryckningar från Greenpeace och tusentals konsumenter och lovade att sluta bidra till skogsskövling.

Även om L’Oreals och Unilevers åtaganden sänder starka signaler till branschen, låter de fortfarande sina leverantörer rensa skogarna i ytterligare sex år. Med tanke på den globala uppvärmningen och en akut förlust av biologisk mångfald, uppmanar vi dessa företag att garantera konsumenterna att deras produkter är fria från skogsskövling före deadline 2020, säger Bjureby.

Att åta sig en avskogningspolicy är bara det första steget för att garantera att konsumenterna inte utgör en del av skogsförstörelsen genom de produkter de konsumerar dagligen. Greenpeace kommer att fortsätta att driva på L’Oreal och andra företag att ta sin politik från ord till handling.

Palmoljesektorn är den enskilt största orsaken bakom regnskogsskövling i Indonesien och bidrar till att hotade arter som sumatratigern riskerar att utrotas helt. Palmoljebranschens expansion i Nya Guinea och Afrika hotar redan skogar, och startar konflikter med lokalsamhällen.

Svensson/Greenpeace

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements