Vänsterpartiet vill slopa EU:s köttsubventioner

Svenskarnas viktigaste EU-fråga enligt en del undersökningar är klimatet. En klimatförstörare är den kommersiella djuruppfödningsindustrin vilket idag fick Vänsterpartiet att bjuda på vegetariska hamburgare i Stockholm. Detta för att protestera mot EU:s gigantiska subventioner till en en problematisk industri med negativa klimat- och hälsoeffekter. Dessutom en industri med en djurhållning som lämnar mycket att önska.

– Vi kommer att verka för att alla EU:s köttsubventioner fasas ut och för att EU antar en handlingsplan för minskad köttkonsumtion, säger Vänsterpartiets EU-parlamentariker Mikael Gustafsson.

EU subventionerar enligt en rapport från Vänsterpartiet djurindustrin med miljardtals kronor varje år. I rapporten ”Djurindustrin och klimatet – EU blundar och förvärrar” (2007) konstateras att EU understödjer kött- och mejeriindustrin med ungefär 30 miljarder kronor per år i form av s.k. interventioner och direktstöd, en summa som kan ökat de senaste åren.

Dessutom ger EU cirka 400 miljoner kronor i stöd till marknadsföring av olika djurprodukter, så att försäljningen av dem därmed ska öka. Även svenska företag har fått pengar för att göra reklam för ökad köttkonsumtion.

– Om man menar allvar med att göra något åt klimatfrågan måste man också ha en politik för att göra upp med samhällets beroende av kött, säger Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm, som idag också lämnar in en interpellation till miljöminister Lena Ek.

– Vi kommer att verka för högre klimatmål på EU-nivå. En minskad köttkonsumtion skulle radikalt underlätta för att nå dessa mål, säger Mikael Gustafsson.

Att en minskad köttkonsumtion skulle underlätta att nå dessa klimatmål är sannolikt, men i allmänhet överdrivs köttkonsumtionens betydelse för klimatet. Att fokusera på köttkonsumtion tar bort fokus från det viktigare arbete med att minska transporter på väg och bilism. Att fokusera på köttkonsumtion innebär också att individualisera problemen istället för att koncentrera sig på frågor som kan lösas genom kollektiva beslut.

Att begränsa jordbruksstödet inom EU som Vänsterpartiet föreslår är förstås en kollektiv åtgärd och politiskt beslutad åtgärd ändå och naturligtvis en åtgärd som är vettig. Men det är inte huvudfrågan när det gäller klimatet, utan det är frågan om fossila bränslen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements