Dundermedicinen kaffe

Kaffe är ett bra medel mot cancer, mot prostatacancer, bröstcancer och hudcancer:

I den nya amerikanska studien som har publicerats i Journal of the National Cancer Institute, fick nästan 450.000 ljushyade amerikaner svara på frågor om sitt kaffedrickande. Sen följde forskarna dem under en tio års period för att se vilka som utvecklade melanom. Studien visade att de som drack minst fyra koppar kaffe om dagen hade 20 procents lägre risk att drabbas av malignt melanom. Men bara om kaffet innehöll koffein.

Välgjord studie

– Jag tycker att detta är en väldigt välgjord och intressant studie. Dessutom finns det biologiska studier som underbygger resultaten så det här är väldigt spännande, säger Johan Hansson, professor i onkologi vid Karolinska Institutet.

Forskarna vet inte med säkerhet vad det är i kaffet som skyddar oss mot hudcancer men man tror att det är koffeinet eftersom koffeinfritt kaffe inte gav samma effekt. En teori är att koffeinet stimulerar försvarsmekanismer i våra hudceller.

 

Dessutom är kaffe bra för hjärtat och blodkärlen, motverkar kanske stroke och hjärtinfarkt. Kaffe förlänger också livethåller Alzheimers bortagör människor lyckligare och minskar risken för självmord. En dundermedicin med andra ord. Jag kan inte se att det finns nån anledning till att inte dricka kaffe.

Samtidigt säger forskarna ändå att vi bör sola mindre för det är inte säkert att kaffe hjälper. Svenskarna skiljer sig kanske för mycket från vita US-amerikaner menar de. Det verkar faktiskt lite löjligt att komma med sådan brasklappar eftersom det inte finns något som tyder på att kaffe skulle vara farligt på nåt sätt. Dessutom dricker väl svenskar rejält mycket kaffe redan nu. Att dricka fyra koppar om dan är exempelvis inget problem för mig, då jag redan dricker 6 koppar.

Sedan är det ett problem med tjafset om att sola mindre. För lite tid i solen ger oss D-vitaminbrist. Så kanske borde vi vara mer i solen här hemma, men mindre i solen när vi reser till sydligare breddgrader. Vi ska inte bränna oss, men uppenbarligen är det ur många synpunkter bra att var i solen- D-vitaminbrist verkar faktiskt vara ett större problem än malignt melanom:

Solstrålningen under sommarmånaderna när solen står som högst utgör själva förutsättningen för att vi ska kunna producera D-vitamin i huden. Vid andra årstider nås vi inte av den nödvändiga UVB-strålningen, även om solen skiner, varför D-vitaminnivåerna gradvis sjunker under vinterhalvåret. Mörk hud hämmar bildningen av D-vitamin avsevärt; ljus hud är i själva verket en evolutionär anpassning för att effektivisera D-vitaminproduktion på våra breddgrader. Det innebär att mörk hud, täckande klädsel, innesittande sommartid och solundvikande utgör betydande riskfaktorer för D-vitaminbrist. Därför är det knappast förvånande att svår brist har uppmätts hos över 90 procent av Somaliafödda gravida kvinnor i Dalarna. Majoriteten av dessa var också så pass muskelförsvagade att de inte kunde resa sig från huksittande, något som sannolikt beror på just D-vitaminbrist.

Somaliafödda kvinnor i Sverige har dessutom en tre- till fyrfaldigt ökad risk för att föda ett barn med svår autism kombinerat med psykisk utvecklingsstörning och hyperaktivitet. Förutom den tragedi detta är för varje enskild familj har det medfört att många avstår från att låta vaccinera sina barn, då själva vaccinationen uppfattas orsaka tillståndet.

Eftersom D-vitamin krävs för en normal hjärnutveckling finns anledning att tro att D-vitaminbrist under graviditet kan bidra till en autismutveckling hos barnet. En färsk studie, publicerad i den ansedda tidskriften Molecular Autism, visar att i ett syskonpar där det ena barnet senare erhöll diagnosen autism hade just det barnet lägre D-vitaminnivåer än sitt friska syskon redan vid födelsen. D-vitaminnivåerna hos barnen följde deras etniska ursprung, med lägsta nivåer hos dem med rötter i Afrika och Mellanöstern, i likhet med tidigare forskningsrapporter från en rad europeiska länder.

Att D-vitamin är nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar och att D-vitaminbrist ger upphov till värk, muskelsvaghet och kognitiva nedsättningar är väl känt. Möjligen är det mindre känt att D-vitaminbrist också är överrepresenterat vid ms, Alzheimerdemens, Parkinsons sjukdom, barndiabetes, tjocktarmscancer, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression.

D-vitamin kan antas bidra till att förebygga uppkomsten av åtminstone några av dessa sjukdomar, men för att den preventiva effekten ska kunna bevisas krävs mycket stora studier under lång tid. Inga sådana är oss veterligen på gång i Sverige, men en omfattande amerikansk studie på gravida har visat att doser upp till 100 mikrogram per dygn under graviditet är ofarligt och minskar antalet graviditetskomplikationer.

Kombinationen kaffe och lite mer solande på hemmaplan verkar faktisk vara en super-cocktail som gör oss friskare. Det är ju inte heller en tråkig medicin att sitta och hänga på solsidan av en gata eller ett torg med en kopp kaffe under fina och soliga sommardagar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements