Dåligt för mjölkbönder och färre kor

En kvarts miljon kronor. Så mycket har resultatet försämrats för en typisk mjölkgård i Sverige under 2015 jämfört med 2014. Det visar årets sista Mjölkrapport från LRF Mjölk som släppts idag.

Läget fortsätter att vara bekymmersamt för de svenska mjölkbönderna. För många är situationen krisartad. Enligt prognos för helåret 2015 är det genomsnittliga mjölkpriset till bonden 60 öre lägre för konventionell mjölk och 30 öre lägre för ekomjölk än för 2014. Det betyder i reda pengar ett snittpris på 2,90 kr per liter konventionell mjölk och 3,95 kr per liter ekomjölk. Det är samma prisnivå som för åtta år sedan.

Denna konjunkturnedgång är den mest utdragna under modern tid för svenska mjölkföretag. De senaste tolv månaderna har 270 svenska mjölkgårdar lagts ner.

– Den ekonomiska situationen har förbättrats något de senaste månaderna i och med höjda mjölkpriser till bonden och lägre foderkostnad. Resultatförsämringen, jämfört med 2014, har dämpats främst på grund av högre mjölkavkastning per ko, högre slaktpriser och lägre energipriser. Men det räcker inte för att rädda bondens ekonomi, säger Agneta Hjellström, expert på mjölkföretagens lönsamhet och konkurrenskraft på LRF Mjölk.

Utbudet av mejeriprodukter fortsätter att vara större än efterfrågan på världsmarknaden och för första gången på tio år förväntas den globala världshandeln minska.

– Det är framför allt den minskade exporten till Ryssland och Kina som sätter käppar i hjulet för handeln på världsmarknaden. Det positiva som vi kan se är att importen av mejeriprodukter till Sverige minskar för första gången på 15 år och ersätts av inhemska varor, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk.

Inte förrän nästa sommar förväntas världsmarknadspriserna stiga så mycket att de påtagligt förbättrar mjölkbondens ekonomi.

I slutet av november fanns det drygt 261 000 mjölkkor i Kokontrollen, en minskning med 15 500 kor eller 5,6 procent jämfört med för ett år sedan. I oktober 2015 hade Sverige 4 172 mjölkföretag, vilket är en minskning med 270 mjölkföretag eller 6,1 procent det senaste året. Ett ökat antal nedlagda mjölkföretag har noterats under hösten.

Under januari–september minskade den ekologiska mjölkinvägningen med 1,0 procent jämfört med samma period 2014. Den ekologiska mjölkproduktionen har minskat mer än den konventionella och utgör nu 12,1 procent av den totala mjölkinvägningen.

Svensson/LRF Mjölk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements