KRAV-märkta djurgårdar bra för den biologiska mångfalden

Jordbrukets naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Under 2020 hade hela 91 procent av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark där djuren går och betar. Det är 11 procent mer än på samtliga motsvarande djurgårdar i Sverige. Läs mer…

Minskad köttkonsumtion

Flera faktorer påverkade marknadsutvecklingen för djurprodukter, animalieprodukter, 2019, bland annat en fortsatt förändring av konsumenternas efterfrågan, den svaga svenska kronan, svinpest i Kina och kvardröjande effekter av torkan 2018. Detta enligt en rapport från Jordbruksverket. En ökad andel av köttet Läs mer…

Sill och annan fisk är rena hälsokosten

Det finns ett samband mellan fiskkonsumtion och långsiktig neurologisk hälsa enligt en studie från Chalmers. Parvalbumin, ett protein som förekommer rikligt i flera fiskarter, har visat sig medverka till att förhindra uppkomsten av vissa proteinstrukturer som är tydligt kopplade till Läs mer…

Dåligt för mjölkbönder och färre kor

En kvarts miljon kronor. Så mycket har resultatet försämrats för en typisk mjölkgård i Sverige under 2015 jämfört med 2014. Det visar årets sista Mjölkrapport från LRF Mjölk som släppts idag. Läget fortsätter att vara bekymmersamt för de svenska mjölkbönderna. Läs mer…

Strukturella problem kan inte lösas med individuella lösningar – maten

Många debattörer i klimatfrågan och veganer, varav många är vänsteraktivister, tror att man kan lösa klimatproblemen genom att lägga om kosten. Enligt dem är det stora klimatproblemet att vi äter nötkött eller att vi äter kött överhuvudtaget. Om vi bara Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Hviderup

Olika grenar av familjen Ramel och nära släktingar till dem med andra namn äger en mängd gods i Skåne. Övedskloster är ett av godsen. Hviderup som jag här ska skriva om ett annat. Andra gods som ägs av släkten Ramel Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Trollenäs

Trollenäs i Eslövs kommun är ytterligare ett av alla de skånska storjordbruk som delvis lever på bidrag från EU. Ulf Trolle är sedan 1973 VD i Trollenäs Gods AB med ett jordinnehav på onkring 2 050 hektar. Förutom Ulf Trolle Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Wapnö

Wapnö i Halland är Sveriges största mjölkgård. Man har under många år uppburit bidrag från EU för sin verksamhet. Wapnö ägs av familjen Stael von Holstein, närmare bestämt Erica Stael von Holstein via bolaget Wapnö AB. Totalt omfattar godset  cirka Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Barsebäck

Barsebäck är ett gods invid Öresund, nära Löddeköpinge. Det är ett av Sveriges större jordbruk och ofta också en av de större bidragstagarna från EU. Barsebäcks gård drivs i form av ett Fideikommissaktiebolag, Barsebäcks Fideikommiss AB, och omfattar drygt 1 800 Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Svedberga Lantbruks AB

En av Sveriges största mottagare av gårdsstöd är Svedberga Lantbruks AB. Bolaget och gården ägs av de danska bröderna Steffen Olsen-Kludt och Morten Olsen-Kludt sen år 2001. De köpte då gården från Kinneviks dotterbolag Mellersta Sveriges Lantbruks AB. Efter det Läs mer…

Stora svenska jordbruk – KC Ranch

KC Ranch i Torna-Hällestad i Lunds kommun är ett skånskt jordbruksföretag inriktat på extensiv boskapsskötsel och köttproduktion. Bolaget äger inte marken själva utan deras boskap betar på Fortifikationsverkets mark, närmare bestämt Revingehed. Totalt handlar det om 2 000 ha betesmark Läs mer…

Skamlös matindustri

Boknytt Matens pris Malin Olofsson & Daniel Öhman Månpocket Fakta Skamlös matindustri Sensationellt bra reportagebok om den globala matindustrin – rapp, faktasäker och moralisk. Visar på en skrämmande och vidrig verksamhet där alla hänsyn offras för att pressa fram ytterligare Läs mer…