Problemet i Göteborgs hamn stavas APM Terminals

Det finns stora förutsättningar att lösa den nu 45 år gamla avtalsfrågan i Sveriges hamnar, men viljan tycks saknas hos arbetsgivaren. I Göteborgs hamn och i hamnkonflikten där är det APM Terminals som är arbetsgivaren. Det är de som driver verksamheten vid containerterminalen i Skandiahamnen och ligger bakom konflikten och problemen i hamnen. De är en av tre privata arbetsgivare i Göteborgs ytterhamnar. I intilliggande Ro/ro-terminalen och Bilhamnen råder ingen konflikt, volymerna är historiskt höga och lönsamheten god.

Det är arbetsgivaren APM Terminals som styr och ställer i hamnen som på alla andra arbetsplatser i Sverige. Inte facket. Inte Hamnarbetarförbundet. Det är alltså inte Hamnarbetarförbundets fel att containerterminalen tyck fungera dåligt, utan arbetsgivaren APM Terminals och arbetsgivarföreningen Svenska Hamnar.

Det finns just nu stora möjligheter för arbetsgivaren att teckna ett trepartsavtal med både LO-förbundet Transport och branschens majoritetsfackförbund, Hamnarbetarförbundet.Det rikstäckande Hamn- och Stuveriavtalet löpte ut den sista april och avtalsrörelsen pågår just nu.

Goda förutsättningar att lösa den nu 45 år gamla avtalsfrågan existerar alltså, men viljan förefaller saknas hos arbetsgivarföreningen Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet. Majoritetsfacket Hamnarbetarförbundet utestängs från de centrala och lokala avtalsförhandlingarna och de har tvingats stämma Sveriges Hamnar för förhandlingsvägran.

Hamnarbetarförbundet har heller inte valt att stå utanför LO som många påstår. Deras ansökan om medlemskap avslogs i början av 1970-talet, bl.a. med hänvisning till att stadgarna förutsätter att alla förtroendevalda är yrkesaktiva hamnarbetare och väljs direkt av medlemmarna samt att viktiga beslut om exempelvis förhandlingsbud avgörs genom medlemsomröstning.

Det är helt enkelt inte Hamnarbetarförbundet som är problemet.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har däremot att de beslutat införa en ny branschpolicy gällande Hamnarbetarförbundet. Policyn, som är identisk med containeroperatören APM Terminals Gothenburgs misslyckade personalpolitik och orsaken till konflikten på containerterminalen, innebär att hamnarbetsgivarna under första halvåret 2017 måste avveckla alla rättigheter som Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar har runtom i landets hamnar utöver lagstiftningens minimikrav.

Detta förefaller exempelvis innefatta förbud mot att, utöver avtalsparten Transport, även kalla Hamnarbetarförbundet till lokala förhandlingar och MBL-informationer gällande arbetstider eller arbetsvillkor samt att medlemsföretagen inte tillåts ge Hamnarbetarförbundets representanter rätt att utföra fackligt arbete på betald arbetstid. Sveriges Hamnar kommer under våren skicka ut centrala representanter för att driva igenom policyförändringen ute i hamnarna.

Sveriges Hamnars policydokument är i praktiken ett generalangrepp på grundläggande fackliga rättigheter och den svenska grundlagens föreningsfrihet. Konflikten i Göteborgs containerterminal riskerar att utvidgas till de flesta av Sveriges större hamnar då Hamnarbetarförbundet är största fackförening i de flesta. Hamnarbetarförbundet, som är stuveribranschens majoritetsfackförbund, organiserar alla eller en kvalificerad majoritet av hamnarbetarna på kajerna längs Norrlandskusten, i Stockholm, Mönsterås, Karlshamn, Helsingborg, Halmstad och Göteborg.

Det är APM Terminals som är problemet i Göteborgs Hamn. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar backar upp dem och vill sprida problemen till större delen av Sveriges hamnar.

Problemet i Göteborgs Hamn stavas APM Terminals och fackförenings- och arbetarfientlig politik. Problemen som sannolikt kommer i flera av Sveriges hamnar stavas arbetsgivarna och deras organisation Sveriges Hamnar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Problemet i Göteborgs hamn stavas APM Terminals”

Kommentarer inaktiverade.