Oseriöst och felaktigt av Ehrenberg om Preemraff

Johan Ehrenberg hävdar i en ledare i ETC att det skulle vara gratis att lägga ner Preemraff i Lysekil. Det är dumheter och faktiskt lite korkat. I verkligheten skulle det leda till ökade kostnader för samhället och ökade utsläpp av växthusgaser.

I ledaren blandar Ehrenberg  ihop Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg. Preemraff Lysekil levererar mycket lite fjärrvärme och då till Lysekils kommun, inte till Göteborg. Preemraff Göteborg levererar mer till Göteborgs kommun och det är bara den siffran Ehrenberg tar upp. Utsläppsiffrorna Ehrenberg nämner är dock utsläppssiffrorna för de båda raffinaderierna ihop.

Den utbyggnad som diskuteras berör bara raffinaderiet i Lysekil och den innebär inte att mer råolja ska köpas utan att raffinaderiet istället för att producera tjockolja till fartyg ska producera mer bensin och diesel till bilar. När Ehrenberg menar att utbyggnaden skulle ge större inköp av råolja från Ryssland har han alltså fel.

I Lysekil raffineras råolja från Ryssland och naturgas från Nordsjön, i Göteborg råolja från Nordsjön så att utgå från att allt är råolja från Ryssland som Ehrenberg gör är helt felaktigt. Naturgasen omvandlas till vätgas.

Den gröna dieseln produceras i Göteborg och har inget med Preemraff i Lysekil att göra.

Preemraff är Lysekils största privata arbetsplats med 600 direkt anställda och ytterligare nåt hundratal vid underleverantörer. Det betyder att de pengar företaget får in ger försörjer cirka 2 000 personer, ger Lysekils kommun och svenska staten skatteinkomster. Om företaget inte fanns skulle det resultera i arbetslöshet som skulle Lysekils kommun och staten pengar.

Preemraff Göteborg har 250 anställda och betyder mycket lite för Göteborgs kommun rent sysselsättningsmässigt och skattemässigt. Ur den synpunkten skulle en nedläggning av det raffinaderiet inte innebär så mycket. Däremot skulle bortfallet av fjärrvärme vara problematiskt och medföra ökade utsläpp av växthusgaser genom att kommunen så skulle behöva använda sina kol-, olje- och gaseldade kraftverk.

Siffran på 1 400 anställda är faktiskt också felaktig. cirka 900 personer arbetar på och med de två raffinaderierna. Resterande personal arbetar på bensinstationer. En nedläggning av raffinaderierna skulle inte påverka dem.

Ehrenbergs resonemang är också gallimattias på flera andra sätt. Han utgår från att de två raffinaderierna enbart producerar bilbränsle. Det gör de inte. De producerar en mängd andra produkter inklusive tjockolja som används till fartygsbränsle.

Att räkna in biltrafiken som utsläppt från Preemraff som Ehrenberg gör är också befängt. Om inte Preemraff fanns skulle det bränslet produceras i nåt annat raffinaderi. Det verkar också som om han glömt bort att Sverige har ytterligare ett antal råoljeraffinaderier varav ett producerar bilbränsle. Att räkna så som Ehrenberg gör är faktiskt idiotiskt.

Det finns mängder med fler felaktigheter i hans inlägg. Men grunden är att han blandar äpplen och päron samt räknar in utsläpp som inte har nåt med Preemraff att göra. Det är urbota dumt. Det verkar faktiskt som hóm han inte har en aning vad han skriver om. Som om han tror att Lysekil ligger vid Göteborg.

Samhället skulle troligen inte spara ett skit om Preemraff lades ner. Istället skulle det kosta oss en massa pengar genom ökad import av raffinerade produkter som dessutom skulle vara mycket dyrare än de som produceras i Sverige och dessutom skulle utsläppen av växthusgaser öka.

Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil leder i själva verket sannolikt till minskade utsläpp av växthusgaser genom att det kommer att tillverkas mindre tjockolja och mer bensin vilket ger minskade utsläpp i förbrukningsledet.

 

 

Advertisements