En familj är inte en klan, en släkt är inte en klan

Det finns 40 kriminella klaner säger polisen. Det är dumheter. Det visar sig dock att de menar att det finns 40 kriminella familjer eller släkter i Sverige idag. Släkt är inte samma sak som klan. Familj är inte samma sak som klan. Också detta påstående är dumheter. Om tre bröder i en familj har begått brott menar polisen att det är en klan. Alla normala människor inser att den typen av resonemang är dumheter. Det skulle exempelvis betyda att det på 1970-talet fanns minst tre kriminella klaner i Stenungsund, Svensson, Jensen och Cehlin. Det fanns fler brödraskaror med ungdomar som begått brott, men det handlade om familjer där bara två bröder begått brott. Det är naturligtvis inte sant. Ingen av de familjerna utgjorde ett kriminellt nätverk, en kriminell släkt, en kriminella familje eller en kriminell klan. Polisens resonemang om klaner är helt enkelt urbota dumt.

Cehlin var, om jag nu minns rätt, förresten släkt på nåt sätt med familjen Magnusson i Hammarkullen. Men det är en obekräftad uppgift, Ett rykte som fanns. Den tidens motsvarighet till släkten Ali Khan. Med dagens påhittade polisiära språkbruk är det ytterligare en klan. Min släktingar i Göteborg kunde sannolikt också med dagens polisiära dumhetsspråk betraktas som en kriminell klan bestående av några kusiner, en faster och en farbror. Kanske skulle vi betraktats som tillhörande samma kriminella klan. Visserligen hade de egentligen inget med varandra eller med mig och mina bröder att göra, mer än att vi alla begått brott. Hela polisens klanresonemang är faktiskt korkat.

Men min farbror hjälpte mig en gång när jag hade en narkoman till knarklangare till granne. Han hotade mina gäster och förde ett jävla liv. Värden vill inte göra nåt (jag hade ju rivningskontrakt) och skyddsvärnet som hyrde lägenheten åt den jobbige knarklangaren ville inte göra nåt. Men lite påtryckningar från min farbror som om jag förstått saken rätt var torped, indrivare, för nån av porrklubbsägarna på Andra Långgatan, gjorde susen. I alla fall var han narkoman och kriminell. Knarklangaren i min trapp flyttade ut snabbare än snabbt. Med dagens polisiära dumskallespråk så var det en uppgörelse mellan två kriminella klaner/gäng där den ena var lite starkare. För med det polisiära dumskallespråket av idag och polisens moderna idiotteorier så ingick ju jag och min farbror i en kriminell klan. Det är så jävla dumt så det är nästan så att det inte går att får fram de korrekta orden och de korrekta uttrycken.

Det finns inte 7 kriminella klaner i dagens Göteborg, Det finns faktiskt inte en enda. Släkten Ali Khan må till viss del består av en lång rad personer som begått brott och dessa personer kan sägas utgöra ett kriminellt nätverk. Men nån klan handlar det inte om.

Enligt Encyclopaedia Britannica definieras en klan på följande sätt:

Clan, kin group used as an organizational device in many traditional societies. Membership in a clan is traditionally defined in terms of descent from a common ancestor. This descent is usually unilineal, or derived only through the male (patriclan) or the female (matriclan) line. Normally, but not always, the clans are exogamous, or out-marrying: marriage within the clan is forbidden and regarded as a form of incest. Clans may segment into subclans or lineages, and genealogical records or myths may be altered to incorporate new members who have no biological relation to the clan.

Med denna definition är släkten Ali Khan eller andra kriminella nätverk där en släkt, en familj eller några bröder utgör de centrala personerna inte på något sätt en klan. Medlemmar i en klan behöver inte alls vara biologiskt släkt och de får inte gifta sig med varann. I släkten Ali Khan och andra från samma folkgrupp, mhallami, är kusingiften istället det normala. I ett klansamhälle är sådant i allmänhet inte tillåtet.

Inte heller är välkända släkter i den syrianska miljön med familjemedlemmar som återfinns i kriminella nätverk som Södertäljenätverket inte heller att betrakta som klaner. Det rör sig om kriminella nätverk där etnisk tillhörighet är den gemensamma faktorn. Även i det fallet är inga av kraven på klantillhörighet uppfyllda. Även i denna grupp är giftermål mellan nära släktingar vanliga. Mhallami och syrianer kommer dessutom från samma område i nuvarande Turkiet/Syrien/Irak. Därifrån kommer också en del kurdiska och turkiska familjer och släkter i Sverige som också utgör de centrala elementen i vissa kriminella nätverk.

Med detta sagt kan vi säga att kriminella klaner inte existerar i Sverige. Däremot så finns det klaner i den somaliska invandrargruppen och bland en del flyktinggrupper från Irak. Men det är en helt annan historia.

När det gäller kriminella nätverk så finns det gäng baserade på:

Några kriminella nätverk som är baserade på klantillhörighet existerar inte. Släkt är inte detsamma som klan. Klan är nåt betydligt mer och nåt annorlunda än släkt och familj.

De flesta kriminella nätverk i Sverige är dock multietniska. De personer som ingår i nätverken saknar specifik etnicitet utan är istället i allmänhet oftast kopplade till en viss ort, ett visst område eller stadsdel. De ingående personerna har dessutom ofta växt upp ihop.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!