Yimby om Mölndalsvägen – trafik och trafikmiljö

Del 4 av 5 i serien Yimby om Mölndalsvägen

Del 4 av 5 i serien Yimby om MölndalsvägenYtterligare en del av Yimby Göteborgs yttrande om Mölndalsvägen. Cykel och snabbcykelbana Den fördjupade översiktsplanen innehåller en snabbcykelbana på Mölndalsvägens östra sida. Frågan är hur stort behovet är av denna cykelled. Det Läs mer…

Advertisements

Cykelmotorväg på bilismens betingelser

I foråret åbnede ”supercykelstien”, Albertslund-København under stor presseståhej. Det er den første af 26 ”supercykelstier”, som Region Hovedstaden og 18 kommuner i hovedstadsområdet vil etablere under parolen ”super hurtigt fremme – super hurtigt hjemme”. Ideen bag supercykelstierne er indlysende enkel Läs mer…