Gårdalänken – intressant alternativ till Västlänken

Del 12 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Del 12 av 12 i serien Pendeltåg i GöteborgI GP igår presenterade två personer ett alternativt förslag till Västlänken. De kallar förslaget Gårdalänken eller Gårdaalternativet. Kort sagt går det på att bygga en bytesstation inne i berget under Örgryte, under Läs mer…

Advertisements

Gårdacentral

En arkitektfirma vid namn Pyramiden har tagit fram ett alternativ till Västlänken. Förslaget går ut på att man ska bygga en hel station för spårväg, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i berget under Prospect Hill med en stationsbyggnad i sluttningen mot Läs mer…

Trafikprofitörerna – persontrafiken

Del 4 av 6 i serien Järnvägsprofitörerna

Del 4 av 6 i serien JärnvägsprofitörernaEfter privatisering, styckning, uppdelning och marknadsanpassning av järnvägen i Sverige fungerar det mesta dåligt eller ibland inte alls. En stor orsak till detta är att ingen vet vem som är ansvarig, att alla skyller Läs mer…