Vänsterpartiet går åt höger i kriminalpolitiken

Tyvärr tycks det som om också Vänsterpartiet har slagit in på en kriminalpolitik där det viktiga är längre och hårdare straff. Hårdare straff har inte visat sig vara effektivt för att minska nån typ av brott. Visserligen föreslår de längre Läs mer…

Advertisements

Lisa Magnusson på DN har tagit på foliehatten

När svenska polis inte agerar enligt lagen utan trakasserar, griper, anhåller och utvisar personer som inte har begått brott menar Lisa Magnusson, ledarskribent i DN, att det är fel på lagen. Att det är fel på polisen och poliserna tycks Läs mer…

Jenny Sonesson i GP har noll koll på lagar och brott

Sexköpslagen har inget med organiserad brottslighet att göra och syftar inte till att bekämpa organiserad brottslighet. Detta oavsett om prostitutionen styrs av organiserad brottslighet eller inte. I Sverige är dock prostitutionen liten och den organiserade brottslighetens andel av den existerande Läs mer…

På vilket sätt skulle fängelse ge bättre förhållanden för kvinnor?

S-kvinnor föreslår i sitt remissvar på Människohandelsutredningen och i en debattartikel i ETC av ordförande Carina Ohlsson att sexköp alltid ska ge fängelse. Jag har svårt att se hur en sådan straffskärpning skulle kunna ge en bättre situation för kvinnor. Det Läs mer…

RFSU hittar på om sin egen rapport om sexköpslagen

I början av februari presenterade RFSU en rapport om prostitution och den svenska sexköpslagen. Det var en genomgång av det faktiska kunskapsläget. Utifrån rapporten drog RFSU sedan några slutsatser som exempelvis att sexköpslagen inte fungerat och att den lett till ett Läs mer…

Menlöst och meningslöst i regeringsförklaringen om brott

Stefan Löfvens regeringsförklaring innehåller mycket lite om lag och ordning, om brott och straff. De stycken som finns är dessutom i stort ganska menlösa och intetsägande: Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrott måste Läs mer…

Sexköpslagen borde införas i fler länder

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) är en organisation som bland annat vill sprida svenska erfarenheter av att arbeta mot sexköp och prostitution. Målet är att bilda opinion för att fler länder ska kriminalisera sexköp, förbjuda alla former av koppleri, erbjuda adekvat Läs mer…

Littorinaffären sätter fokus på sexköpslagen

Sven Otto Littorin har eventuellt begått ett brott mot sexköpslagen enligt vad Aftonbladet och en kvinna han ska ha köpt sex av uppger. Detta sätter fokus på den lag som nyligen utvärderats av en statlig utredning. En del kritik har Läs mer…

Beatrice Ask tycker skampåle är en bra straffmetod

Eller hur ska man annars tolka hennes utspel om färgade kuvert för sexköpare. Förresten, det är är värre ändå, hon vill ha skampåle för folk som ännu inte är dömda utan bara misstänkta för ett brott. Nog för att jag Läs mer…

Inga belägg för att svensk narkotikapolitik är bra

Det visar sig att Folkhälsoinstitutets rapport är intressantare än tidningsartiklarna om den. När DN och andra tidningar utnyttjat rapporten till propaganda kring den svenska narkotikapolitikens förträfflighet så har den kristna tidningen Dagen och Ekot i radion faktiskt läst rapporten och Läs mer…

Josefin Brink: Feminismen i bakvatten och sexköpslagen är radikal

I en intressant intervju i tidningen Internationalen säger riksdagsledamoten Josefin Brink att feminism idag inte längre står på dagordningen i det borgerliga samhället: Vem för den feministiska debatten idag? – Tyvärr ingen! Någonting har hänt, det är som att luften Läs mer…

Det är klart man kan föra en seriös debatt

Min utgångspunkt i debatten om sexköpslagen är den erfarenhet jag har från verkligheten. Genom kontakter jag genom åren haft med prostituerade och folk kring porrbranschen. Den bild dessa gett mig om prostituerades situation eller den syn som de framfört kring Läs mer…

Josefin Brink om sexköpslagen

Josefin Brink skriver intressant om sitt deltagande i en debatt i SVT om sexköpslagen och prostitution. Hon säger att hon mycket väl är beredd att lyssna på Isabella Lund och andra sexsäljare som argumenterar för sin egen sak, men har Läs mer…