Demokrati och socialism

Här är vad jag skulle kalla några ingredienser i en demokrati:

 1. Flerpartisystem
 2. Demokratisk kontroll över alla samhällsområden inklusive den ekonomiska sektorn
 3. Proportionella val
 4. Möjlighet för medborgarna att återkalla/avsätta politiker genom ett förbestämt förfarande
 5. Möjlighet för medborgarna att få igenom folkomröstningar genom ett demokratiskt och förbestämt förfarande.
 6. Åtskillnad på lagstiftande, dömande och kontrollerande maktinstitutioner
 7. Begränsat antal mandatperioder och begränsad anställningstid inom byråkratin
 8. Allemansrätt eller motsvarande
 9. Yttrandefrihet som inte begränsas av tillgång på ekonomiska medel
 10. Religionsfrihet
 11. Föreningsfrihet
 12. Begränsad makt för enskilda individer
 13. Inga ärftliga ämbeten/maktpositioner
 14. Regeringen tillsätts av det valda parlamentet eller genom direktval av regeringschef/hela regeringen
 15. Alla som arbetar på ett storföretag har inflytande på företagets skötsel
 16. Jämställdhet
 17. Jämlikhet

För mig är demokrati inget absolut. Utan ett evigt mål. Dvs man ha mer eller mindre demokrati. Men förmodligen aldrig perfekt demokrati. Ovanstående punkter kan hjälpa till för att uppnå det. Naturligtvis innebär ju ett genomförande av alla dessa punkter en form av socialism då äganderätten på många sätt begränsas. Dvs en form av modern demokratisk socialism. Om vilket jag kommer att skriva några inlägg framöver, samtidigt som jag fortsätter min serie om en ny demokratisk vänster. Ty de två ämnena hör ihop.

Men låt mig applicera några av punkterna ovan på ett antal olika länder och se vilket som är mest demokratiskt. Jag kan ju tillfoga att det säkert finns andra punkter man kan ta med och att andra människor kanske värderar länder annorlunda. En annan punkt kan exempelvis vara att det inte får finnas nån form av rasism eller apartheid.

USA, (1), (6), (7), 10, 13, 14 (kan ni ta till er det här, borgare?)
Ryssland 1, 3, (6), (10), 13, 14
EU 1, 3, (6), 10, 11, 12, 13
Cuba (3), (6), 8, (10), 13, 15 (Sorry, Cuba-lovers)
Venezuela 1, 3, 5, (6), (7), 10, 11, 12, 13, 14 (eller detta? – nyliberaler på fulmedia?)
Thailand
Kina 13
Sverige 1, 3, (6), 8, 10, 11, 12, 14
Frankrike 1, 3, (6), 10, 11, 13, 14
Storbritannien (1), (6), 10, 11, 12, 14
Uruguay 1, 3, 5, (6), 10, 11, 12, 13, 14

Naturligvis är min listning helt ovetenskaplig. Men den säger ändå lite om hur olika länder är organiserade demokratiskt. Och om vad jag tycker om det. Thailand och Kina är i särklass sämst. Thailand uppfyller inte ett enda av mina krav och Kina bara ett. Sämst för övrigt är USA, Cuba och Ryssland. Och då kan levnadstandarden för vanligt folk kanske få avgöra vilket som är bäst. Och då vinner Cuba. Bättre sjukvård för fattiga (Se Michael Moores film Sicko), längre levnadstid för fattiga och arbetare. USA:s svarta har exempelvis en lika kort medellivslängd som befolkningen i Kerala, Indien (Källa: Amartya Sen). I övrigt tar jag ingen hänsyn till levnadsstandard i min listning. Den jämförelsen kan vi göra en annan gång. Och låt oss jämföra hur de sämst ställda har det i de olika länderna. En sån jämförelse säger mer än att jämför medel- eller medianvärden.

Mellan de olika västeuropeiska länderna finns i inte så stora skillnader, med EU som helhet lite sämre och kanske något oväntat, de två latinamerikanska länderna i topp.

Det som är underligt är ju vilket land som kritiseras mest av borgarna och borgarmedia i Sverige, nämligen Venezuela, när de som borde kritiseras är Thailand och Kina. Opartiskhet från medias sida. Knappast. Tycker borgarmedia bättre om dikaturer än demokratier? Ja det verkar faktiskt inte bättre. (Ja, jag vet att det förekommer en del kritik mot Kina och har förekommit lite kritik av Thailand och att Ryssland kritiseras en hel del, men hetsen mot Venezuela saknar både motstycke och all rim och reson). Och jag vet att 7:an inom parentes för Venezuela försvinner om Chavéz får igenom grundlagsändringen.

Om EU:s demokratiska begränsningar skriver Carl Tham i LO-tidningen . Hanna Löfqvist kommenterar hans artikel. Och för er som är intresserade är det diskussionerna i samband med följande artiklar som fick mig att skriva denna:

Förvirrad för att man gillar Chavéz
Ny författning – folkomröstning
Är Castro en diktator?
6-timmars arbetsdag i Venezuela?
Demokrati och Venezuela
Lögner i media om Venezuela

Det och bristen på vett och sans, rim och reson, proportionalitet, resonerande och neutralitet som märks varje gång borgerlig media rapporterar om Venezuela.

Till slut lite länkar till fulmedia, lite Blogger-etiketter och några länkar till annat intressant i bloggosfären:
Borgarmedia: SVD1, DN1, SVD2, SVD3, SVD4, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , ,
——————————————————————-
Jinge om vargar och varghat, Alliansfritt Sverige om familjepolitik, Jinge om Kinnunen-gate, Petter om dito, Slutstadium om rasism och att klippa håret

Advertisements
 • jimpan

  Intressant inlägg! Ska klura vidare på det du skriver, och se om jag kan skriva något om det på min egen blogg.