Biobränslen är huvudorsaken till matbristen

I alla fall enligt Världsbanken som gjort en undersökning av varför matpriserna stiger så väldigt. Enligt DN och Guardian så innehåller denna uppseendeväckande uppgifter:

Den än så länge inte officiella rapportern är enligt tidningen den hittills mest utförliga analysen av matkrisen och slår fast att det ökande framställandet av biobränsle har tvingat upp matpriserna med 75 procent. Rapporten står i rak motsats till USA:s tidigare uttalanden om att biobränsle bara står för 3 procent av prisökningen.

Om det är på detta vis så betdyer det att all satsning på etanoldrivna bilar, så länge etanolen produceras från grödor och åkrar som annars skulle blivit mat, totalt olämplig.

Andra orsaker som titigare nämnts som viktiga orsaker till matbristen, så som Kinas snabba ekonomiska tillväxt och torkan i Australien menar Världsbanken saknar betydelse:

President George Bush har kopplat matpriserna till en ökad efterfrågan på grödor från Indien och Kina, men det avvisar Världsbankens rapport: ”Hastig inkomsttillväxt i utvecklingsländer har ännu inte lett till stora ökningar i den globala konsumtionen av grödor och har inte varit en betydande faktor för de stora prisökningarna.”

Inte heller torkan i Australien har haft någon större betydelse för matpriserna. I stället menar rapporten att EU och USA:s kampanj för biobränsle har haft en avsevärt större betydelse för tillgången och priset på mat.

”Utan ökningen av biobränsle skulle världens lager av vete och majs inte ha minskats drastiskt och prisökningar på grund av andra faktorer hade varit måttliga”, står att läsa i rapporten.

Intressant?
Bloggat: Samhällsfeber,
Borgarmedia: DN, Guardian,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Med tanke på att de siffror jag har sett talar om att ca 1% av världens åkerarreal används till biobränsleproduktion så skulle det betyda att världsmarknaden inte kan hantera en variation i efterfrågan på 1% Det är knappast troligt.

  Mer troligt är att de stigande oljepriserna tillsammans med stigande efterfrågan tillsammans med efterfrågan på biobränsle tillsammans med minskad produktion samverkar. Sen är ju frågan hur mycket av det som är biobränslenas ”fel”

  Artickeln skriver ju faktiskt
  ”Biobränsle framställt på sockerrör har enligt rapporten däremot inte haft någon dramatisk påverkan på matpriserna.”

  Sen vill jag ännu en gång undra på vad som är ”rätt” priser på mat i världen.

  för det var inte 10 år sedan som det pratades om hur synd det var om bönder i fattiga länder som svalt för att priserna var för låga. Men nu då priserna ökar så är det ännu en gång synd om alla i tredje världen som nu inte har råd att äta.

  HUR F-N ska priserna vara för att det inte ska vara hysteriska rubriker ?????

 • Pingback: | Proletärbella()

 • Anders_S

  Christoffer: Guardian och Världsbanken är nog mer trovärdiga i detta fall än vad du är. Så du får nog finna dig i att du verkar ha fel.

 • Ändå, oavsett procent hit och dit, vi har en situation där allt fler svälter och ökningstakten förskräcker. Medan detta sker diskuterar vi om fin eller ful metanol är orsaken!
  Vår patetiska jakt på miljövänlighet skymmer sikten, alla (nästan) tror på miljöeffekter av högre bränlepriser och övergång till biodrivmedel. Ok då, i mikroprocentklass! De verkliga effekterna finns att hämta i exempelvis Vattenfalls kolkraftverk. Men nä, då är det bättre att få ner bilåkandet fem procent – men hjälp!

 • Tyvärr verkar världsbanken ha missat det lilla faktum att väldigt mycket jordbruksmark går åt till djurproduktion. Om man använder 30% av åkern till att fylla 25% av näringsbehovet blir det liksom lite fel i balansräkningen.

 • Petter

  Så vitt jag vet är det fortfarande bara en matpriskris.

  Sen har EUs matosäkerhet i huvudsak skapats av EUs egna jordbrukspolitik. I Sverige tog vi nyligen bort ca 200 000 hektar åkermark från att odla spannmål. Dvs ca 7 gånger mer spannmålsareal än Agroetanol förbrukar nu innan deras utbyggnad (de kommer öka kapaciteten ca 3.5 gånger). Men agroetanol påverkar knappast priset och det är just djurfoderkvalité dom köper. Proteinet (som är en liten del) blir djurfoder. Agroetanols nuvarande nivå kan jämföras med arealen vi odlar potatis på, efter utbyggnaden handlar det om ungefär lika mycket spannmål ett land i Danmarks eller Norges storlek använder till humankonsumtion.

  Men priset styrs ju av börsen och där påverkar biobränslesatsningar och förväntningar (inte verkligheten och rationella personer) mycket mer. Folk tjänar dessutom pengar på att driva upp dessa börspriser.

  När man använder så stor del av en viss gröda som USA gör (runt 25% av majsen) så påverkar det också i realiteten priset på grödan och vad bönder väljer att odla, vi kommer i Sverige att göra samma sak när Agroetanol är klar med sin utbyggnad, väljer dom bara vanligt höst-/vårvete så handlar det om mer än 1/4 av vetet som går till etanol. Eller mer än 1/10 av spannmålsproduktionen. I Sverige är det bara ca 20% som går till humankonsumtion. Då täcker inte ens Sveriges etanolproduktion behovet av 5% inblandning i 95 oktan bensin. För att den ska göra det, men även också ge bränsle till alla E85-bilar och hjälpa oss nå miljömål måste vi använda mer spannmål till Agroetanols etanolproduktion än till humankonsumtion. Det handlar om tillräckligt stora volymer av spannmål att vi redan efter utbyggnaden, som egentligen ska vara klar i år, måste ut på internationella marknaden och handla djurfoder som vi inte längre kan producera inhemskt. Det påverkar självklart prisläget på inte bara de produkter vi kommer handla (köpa) utan många andra. Någon bortförklaring om hur mycket (lite) areal det använder går inte att göra. Vi har t ex mer areal av vall än vi har spannmål, men det säger väldigt lite vad maten kommer att kosta. Potatis är bara 1-1.5% av vår åkerareal t ex.

  Tack för Guardian artikeln Anders_S hade inte läst den innan.

 • Petter

  Gubben

  Kolkraftverket är dock inte i Sverige utan i Tyskland. De är ett mycket kolkraftberoende land, men de har gjort betydligt mer på bioenergisektorn som vindkraftsatsningar och biogas-kraftvärmeverk än vad Sverige har. I Sverige producerar vi t ex mindre biogas än Danmark.

 • Petter

  Vi är landet som i princip gjort inget, vi fasade ut eldningsoljan redan på 70-talet och var i princip klara i början av 80-talet. Idag använder vi mer olja än Kyotoavtalets refernsår 1990. Att vi dubblade bränslepriserna med hjälp av skatter brydde sig inte transportsektorn i Sverige om utan ökade brutalt med lastbilstransporter. De köpte lastbilar som bara den i slutet på 90-talet. Vi har bättre förutsättningar därför fungerar vi inte som refernsland för hur man når framgång i miljö och energifrågan. T ex Norge behöver ju inte ens kärnkraft, ändå har de inga kolkraftverk, naturgas-kraftverk eller oljekraftverk då de har nästan 100% vattenkraft som täcker hela deras elkraftbehov. Ändå använder de mer fossila bränslen per capita än Sverige. Pga sin olje och gas-industri, övrig industri och deras förutsättningar.

 • Geograf

  At Verdensbanken skulle v?¶re troverdig i dette er like lite trolig som at de skulle v?¶re det i andre sp??rsmål – hva de har l??yet opp gjennom årene er ikke småtteri. Australia er verdens nestst??rste hveteprodusent – de har hatt t??rke i ti år nå – BBC viste bilder av deres st??rste hvetelager nylig, det er gigantisk, Globen får plass flere titalls ganger, og helt tomt. I tillegg kommer: t??rke i Kina (alle de store elvene er t??rre f??r de når havet), flom i andre deler av Kina, jordskjelv i Kina, flom/orkan i Burma som har slått ut det meste av risproduksjonen der. T??rke i USAs midtvest gjennom mange år, og nå flom i andre deler. Endelig det viktigste: oljeprisen ??ker drastisk, fordi verdens oljereserver raskt går mot slutten (Hubbert’s Peak). Er dere klar over at traktorer og h??stmaskiner bruker diesel? Det virker ikke slik. Korn transporteres verden rundt. Hele globaliseringen er en koloss på leirf??tter (av olje), vekstgalskapen h??ster nå sine frukter, og de er ikke spiselige (hvis noen vil spise penger – bare sett igang).

  Verdensbanken er organ for storkapitalistiske kretser i USA (som vanlig med EU som vedheng) som vil skjule at klimakrisen skaper matmangel. Artikkelen i Politiken er forvr??vlet, Danmark og Skandinavia er overhodet ikke sikre mot klimakrisen. T??rke og flommer veksler uberegneligt også her, og vi har kun sett begynnelsen.

  I Stillehavet flyter på tjuende året to gigantiske kontinenter av plasts??ppel hvert av st??rrelse som USA, omkring.

  Ingen aner hva som skjer når Nordpolisen etter alt å d??mme smelter vekk over sv?¶re arealer i l??pet av denne sommeren, og ikke om 50 år som FNs klimapanel vr??vler lallende optimistisk om (de skriver under press fra vår politbyråkratiske liberaltotalit?¶re herskerklikk). Sv?¶re myrstrekninger holder på å slippe ut gigantiske mengder av metan i Sibir og Kanada. Det er ikke med i FNs klimarapport, blant mye annet. Laptevhavet utenfor Sibir blir varmere, permafrosten under dette tiner og sv?¶re mengder metan kommer derfra også, målt nylig. På 20. året er middeltemperaturene i Skandinavia himmelh??yt over normalene (3-5 grader hittil i år), de ligger der hvor FNs klimapanel sier de skal ligge om hundre år – allerede nå! Alt tyder på at de offisielle vurderingene av klimakrisa er en grotesk bagatellisering – man ljuger problemet vekk.

  Men naturlovene gir nå engang blanke faen i våre tåpelige illusjoner. Naturen går sin gang, det blir ikke mer olje om så lastebilsjåf??rer i Spania streiker til de d??r. Det blir ikke kaldere heller, Barcelona som nå har en katastrofal vannkrise og diskuterer å lede over vann fra Rhone i Frankrike, får ikke mer vann, ikke een dråpe. Menneskehetens stupiditet som de totalit?¶re idiotmediene forsterker voldsomt, har antatt groteske proporsjoner under senkapitalismen og truer nå det meste av arten med utslettelse sammen med de 95 pst. av alle andre organismer som allerede er truet av utd??en. Det verste som fins i slike sammenhenger er såkalt venstreorienterte strutser som tror verden forsvinner når de gjemmer hodene i sanden, dvs. i de totalit?¶re medienes l??gner og bortforklaringer.

  Som Al Gore har sitert fra an amerikansk forfatter: ”En mann er lite interessert i sannheten, når hans l??nn avhenger av at han ikke forteller den.”

 • Pingback: Orsaker till matkrisen « Ekonomistas()

 • Pingback: Kildén & Åsman » Bloggarkiv » Dags för moderaterna att läsa lite Fidel()

 • Pingback: Centern snackar skit | Svensson()

 • Pingback: Om FAO och kampen mot etanolet()

 • Pingback: Etanol är ingen bra lösning på växthusgasproblemen | Svensson()