Budkavle för välfärd

gvalfardVi som undertecknat ställer följande krav gentemot regering och riksdag, landsting och kommuner i Sverige.

•    Använd våra skattepengar till välfärd – inte till vinster i privata företag!
Avbryt privatiseringen inom välfärdssektorn. Vinstdrift och fri etableringsrätt för vinstdrivande företag bör inte tillåtas inom den skattefinansierade välfärden.

•    Satsa på fler anställda i välfärden!
Anställ fler inom skola, kultur, vård och omsorg. En offensiv framtidsstrategi kräver fler som arbetar inom den gemensamma sektorn.

•    Garantera alla en trygg försörjning!
Inkomstgarantera a-kassan och socialförsäkringarna på hög nivå. Höj försörjningsstödet så att människor garanteras ekonomisk och social trygghet.

•    Genomför offensiva miljöinvesteringar nu – en ny grön giv!
Använd den gemensamma sektorn för att ta ledningen i klimatomställningen. Skapa gröna jobb inom jordbruk, förnybar energi, kollektivtrafik och energihushållning.

•    Behåll våra gemensamma naturtillgångar och infrastruktur i samhällets ägo!
Verksamheten ska styras utifrån miljöhänsyn och människors behov – inte marknadens. Håll ihop järnvägsnätet – ingen ytterligare avreglering av tågtrafiken.

•    Förbättra villkoren i arbetslivet!
Värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal och ta strid inom EU för de fackliga rättigheterna. Kontrakt för offentlig upphandling ska garantera löner och andra arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal.

•    Vitalisera och demokratisera den gemensamma välfärden!
Utveckla den gemensamma välfärden genom demokratisering. Öka inflytandet från medborgare, anställda och brukare.

Här kan du skriva under budkavlen!

Läs mer: Nätverket för Gemensam Välfärd, ETC,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements