Meningslöst förslag om boende från Odell

Förslaget från kristdemokraterna om skattelättnad när man hyr ut del av bostaden kommer inte att innbära någon som helst förbättring av bostadsläget i Sverige. Bristen på bostäder kommer att bestå. I Göteborg saknas i storlekordningen 20 000 – 30 000 bostäder. Att tro att enstaka privatuthyrningar skulle minska det behovet, det är bara dumt.

Mats Odell, som yrar om ”verklighetens folk” hel tiden är så skild från verkligheten som man kan bli. De allra flesta som kan tänkas hyra ut delar av sin bostad gör det förmodligen redan idag. Svart. Han tror dessutom att hans tid som minister förbättrat läget. Vilket ju också är väldigt verklighetsfrämmande. Under hans tid som minister har bostadsbyggandet i stort sett stannat helt. Dessutom är i stort sett inget av det som byggs botsäder för vanlig folk, för arbetare och fattiga. För om det byggs lite totalt, så byggs det ännu färre hyreslägenheter.

Det enda som skulle kunna förbättra läget något är ett återinfröande av räntesubventionerat byggande. Kombinerat med förenklade planlagar och förändring av den den planering som ger enfunktionsområden så kan dett ge fler bostäder. Det handlar alltså om motsatsen till den politik som den borgerliga regeringen för. Motsatsen till det som Mats Odell och kristdemokraterna står för som innebär skattesänkningar för redan rika. Även på bostadsområdet. Regeringens politik, kristdemokraternas förslag och Mats Odell förespråkar ökad ojämlikhet och ökade orättvisor. Det löser inga bostadsproblem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Daniel

  Odell har nog redan förträngt Odellplattan.

 • Blip

  /*Påtsåend om nån organsiation som inte har med mig att göra, ingen källuppgift, borttaget*/ #AS

  Sedan är förslaget om statsstöd till bostadsbyggande stendött då det har skapat enorma problem i byggbranschen med ineffektivitet, dålig konkurrens och därmed höga kostnader för skattebetalarna i samhället. Vi håller på och tar oss ur det gamla systemet fortfarande. För att skapa incitament att bygga krävs att någon går in med egna pengar och riskerar dessa i förhoppning om att kunna göra en bra affär långsiktigt. Hyresregleringen är idag det största hindret mot nybyggnation då kostnaderna överstiger intäkterna. Resultatet är nedslående för den som vill ha en egen bostad. De som redan sitter på gamla hyreskontrakt är vinnare med denna modell. Förlorarna är alla de som inte har någon egen bostad. De har heller ingen röst.
  /*faktauppgift utan källangivelse, borttaget*/ #AS

  Tyvärr kan man inte släppa hyrorna fria över en natt då många i bostadsbristkommuner skulle få en kraftigt höjd hyra som konsekvens av det dåliga utbudet. En sådan normalisering behöver genomföras under säker ett decennium för att marknaden skall hinna bygga nya bostäder upp till ett jämviktsläge då det inte längre finns någon brist.

  Alternativet att staten skall betala kalaset kommer att kräva enorma skattehöjningar i ett land med världens redan högsta skatter. /*Påstående som saknar relevans i sammanhnaget, borttaget*/ #AS

  • Anders_S

   BLip: Du har fel på alla punkter. Byggandet idag gör att man bara bygger bostadsrätter för då får man snabbt igen satsat kapital. Med fria hyror förändras inte det. Bästa sättet att då tjäna pengar är att upprätthålla en bostadsbrist så att man kan ta så stora hyror man vill. Detta har visat sig vara fallet i New York där bostadsmarknaden avreglerats steg för steg på det sätt du föreslår (se boken From welfare state to real estate av Kim Moody).

   http://www.zaramis.nu/blog/2009/12/08/fri-bostadsmarknad-innebar-farre-bostader-at-fattiga/

   Att skatten skulle bli högre med räntesubventioner är ju bara dumheter. Vi hade inte högre skatter innan de togs bort.

 • Pingback: Under den lugna korkeken()

 • Blip

  Anders du har fel på alla punkter. Eftersom jag arbetar dagligen med de stora byggbolagen vet jag precis hur det funkerar på marknaden. Bostadsrätt eller hyresrätt är exakt samma typ av bostad och kostar lika mycket att bygga. Ta dig nu en funderare över varför de som beställer ett bostadsprojekt, ex allmännyttan eller byggbolaget själv, väljer att att låta bilda bostadsrättsföreningar istället för hyresrätter. Det beror på att hyresregleringen gör att de nya hyrorna ??nte täcker kostnaderna för att bygga bostäderna i många fall. Hyrorna är för låga i Sverige. LÖnsamhet finns bara på bostadsrättssidan. Hyresregleringen har skapat en enorm svart marknad i Stockholm på grund av att det finns attraktiva centrala paradlägenheter som kostar mindre än den värsta sunken i förorten. Ta bort den regleringen och bostadsbolagen kan höja hyrorna i attraktiva områden och flytta överskottet till att sänka hyrorna i mindre attraktiva områden. Det måste dock göras i många små steg för att inte chocka marknaden.

  Att byggbolagen vill upprätthålla en bostadsbrist är bara löjligt svammel. Så länge Stockholm växer med 25-30000 personer varje år så finns det hur mycket som helst att bygga. Vill man ha hyresrätter måste det bli lönsamt att bygga. Att ta New York som jämförelse låter sig aldrig göras, det är att förenkla sambanden för sig. I Sverige skiljer sig förutsättningarna som natt och dag beroende på var man tittar. Kalix är inte Stockholm, och Stockholm är inte New York.

  Ditt sista påstående är ännu mer korkat. Självklart kommer räntesubventionerna att gräva ett hål i statens kassakista ifall du inte skär bort någon annan utgift som kompensation.

  • Anders_S

   Blip: Du har inte enda källa och inte ett enda bevis för dina teser. Jag har visat på en undersökning som visar att det blir etter värre på bostadsmarknaden om man gör som du säger. Du fantiserar och sprider hörsägen. När vi hade fri bostadsmarknad i Sverige för 100 år sen var bostäderna undermåliga, det var bostadsbrist och bolagen lät det vara bostadsbrist med flit. Detta är väl belagt. Varför skulle det bli annorlunda nu? Kapitalismen har ju inte förändrats. Eftersom vi haft räntesubventioner för byggande under större delen av mitt liv och skatten sen 1970-talet har varit ungefär den samma så vet vi ju att räntesubventioner inte påverkar skattenivån. Du fantiserar och hittar på en verklighet som inte finns. Du försöker anpassa verkligheten till dina fantasier och teorier istället för att lära av verkligheten.

 • Joakim

  Blip:

  ”Hyrorna är för låga i Sverige.” Fel. Det är byggkostnaderna som är för höga. Den svenska byggmarknaden är ett oligopol med ett fåtal stora byggbolag som inte visar något intresse att kapa byggkostnaderna. Lägg därtill en alltför stark fackförening, och det är klart att det blir svårt att bygga billigt. Dock inte omöjligt, men det kräver kunskap och vilja.

  ”…till att sänka hyrorna i mindre attraktiva områden.” Sänka hyrorna?! Ha ha ha!! Ha ha! Ha! Hellre river de kåkarna!

  • Anders_S

   Joakim: Stark fackförening? Skojar du med mig?

 • Joakim

  Anders_S: Nej. Möjligen har Byggnads blivit försvagade de senaste åren, men du kan inte komma och säga att en byggare tjänar dåligt.

  • Anders_S

   Joakim: Nej, byggnadsarbetare tjänar inte dåligt. Men jag tror inte det är där problemet ligger utan mer på de andra plan du beskriver. Oligopol, kartelluppgörelser och monopol. Men jag tror också det är nödvändigt med räntesubventioenr för att få igång byggande.

 • Joakim

  Anders_S: Du har i princip rätt. Det jag främst vände mig emot var Blips påstående att hyrorna är för låga, utan att kommentera en osund byggmarknad som ett lika stort bekymmer. Men för vissa så har ju marknaden alltid rätt, eftersom marknaden aldrig har fel.

 • Bengt

  Du skriver mycket om hur negativt det är med en fri marknad men nu kritiserar du ju oligopol, kartelluppgörelser och monopol. Allt som karaktäriserar en styrd (femårsplanerad) marknad.

  Dessutom tror jag icke att det stora flertalet vill att en liten del av detta oligopol skall subventioneras ytterligare med skattemedel som behövs till mycket annat bara för att några vill att någon annan skall betala deras boende.

 • Pingback: Göran Hägglund hänger på gärdsgår¬¥n « Kildén & Åsman()

 • Joakim

  Bengt:
  Är inte oligopol och kartelluppgörelser i realiteten det som blir resultatet av en fri och oreglerad marknad? Den store och starke gör sig kvitt eller köper upp den mindre för att skaffa sig marknadsandelar. Som exempel idag från IT-branschen: http://www.idg.se/2.1085/1.289816/jattarna-tar-over. En sund fri marknad kräver sund konkurrens, men det är tunt med det, både på byggmarknaden och på marknaden för affärssystem.

  Sen får konkurrens inte vara ett självändamål. Ett exempel är den föreslagna avregleringen av bilprovningen, som inte nödvändigtvis gör besiktningar bättre, men garanterat kommer att göra den dubbelt så dyr.

 • Pingback: Verklighetens folk kräver verkliga åtgärder « Nicke Grundberg()

 • Blip

  /*förolämpningar plus inklusive faktapåståenden som saknar källa, bortaget*/ #AS

  Sedan säger du att jag inte har ett endaste bevis på mina teser angående att en fri marknad inte kommer att gynna de bostadssökande. Se dig omkring i samhället, vakna upp! När det finns för många tv-apparater i förhållande till antalet köpare så lockar man med lägre pris. I Berlin finns det massor av tomma lägenheter och det går snabbt och är billigt att hitta en lägenhet. Ser du ett samband?

  Sedan är det helt sant att byggmarknaden lider av oligopoltendeser och karteller samt att byggnadsarbetare i Sverige skall skyddas från fri konkurrens från andra länder via Byggnads fackförbund för att bevaka att deras höga löner består. Det gynnar inte oss konsumenter.

  Allt går tillbaka till hyresregleringen. Tänk om man på motsvarande sätt skulle reglera priset på ex bilar. En ny SAAB får inte kosta mer än de andra gamla bilarna i grannskapet trots att de är 20 år gamla, trots att SAAB:en är ny och dyr att producera. Du får bara betalt 80% av kostnaden för att bygga bilen. Hur många SAAB:ar tror du man kommer att tillverka i Trollhättan? Svar: 0 st.

  • Anders_S

   Blip: Återigen har du inga belägg eller bevis utan fantiserar. Belägg dina ståndpunkter. Annars blir det meningslöst. Du tror att en ren marknad kan existera. Där bara efterfrågan och utbud styr. Sånt förutsätter att alla inblanddade har exakt samma information, samma kunskaper och samma resurser. Så fungerar inte verkligheten. Därför är det fantasier och önsketänkande du presterar. Återigen hänvisar jag till undersökningar som finns om hur avreglering och mer marknad minskar antalet tillgängliga bostäder för fattiga (Läs Moodys bok). Det kan till och med minska så mycket att efterfrågan upphör då folk slutar leta efter bostad och istället bygger sig en koja (latinamerika har många exempel på detta).

   Saab är ju ett rätt dumt exempel eftersom det företaget i många år bara fått betalt för cirka 80% av produktionskostnaderna utan att tillverka 0 bilar. Företaget har ju gått med förlust.

   I Berlin är överskottet på bostäder, om jag inte missminner mig, ett resultat av att DDR hade tillräckligt med bostäder för sitt folk (det var enligt plan där), när DDR upplöstes blev folk arbetslösa och flytatde från östra Berlin till andra delar av Tyskland. Det uppstod ett överskott på bostäder. Det har alltså inte med marknad att göra överhuvudtaget. Det har emd en stalinistiska dikttaturs förmåga att bygga bostäder åt sitt folk liksom denna diktaturs södnerfall att göra mer än det har med marknad att göra. Jag misstänker att Berlin inte heller har marknadshyror eller en fri bostadsmarknad.