Europeisk aktionsdag – generalstrejker och demonstrationer

Den europeiska fackföreningsrörelsen, ETUC, har utlyst en aktionsdag den 29 september. Man planerar att ordna en stor facklig demonstration i Bryssel samtidigt som Europas finansministrar har möte. En del av parollerna för demonstrationen är dock inga höjdare då den bortser från den andra delen av krisen, klimatkrisen. Därför behöver man komplettera aktionerna med mer radikala krav. European Social Forum (ESF) i Istanbul har också ställt sig bakom aktionsdagen den 29:e:

Act together in Europe against the crisis

In the context of a global crisis and faced with the EU’s, the government’s and the IMF´s offensive to impose austerity and social regression policies, the social movements which have gathered in the ESF in Istanbul issue a call to act together in Europe.

Mobilisations and resistance movements are developing across Europe to challenge these policies. It is urgent to build, on the long term, a convergent struggle in Europe, which brings together social movements, trade unions, associations, organisations, and citizen networks. This is why we issue a call for a first step on the way to developing mobilisation across Europe, on the 29th of September and the surrounding days.
We must impose alternative policies, which enable us to fulfil social, needs and ecological requirements.

Samma dag har de spanska fackföreningarna utlyst generalstrejk i protest mot nedskärnings- och privatiseringspolitik. Mot att arbetare och fattiga ska tvingas betala bankernas och de rikas skulder. Även i Grekland diskuteras en generalstrejk den aktuella dagen. Om det vill sig väl kan det hela utvecklas till en kampanj och demonstrationsdag för hela Europa med inriktning på att vi inte ska betala deras skulder och att vi vill se en ekologiskt hållbar värld.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements