Klass och klassklyftor är förklaringen

Ökade klyftor är förklaringen till många problem i vårt samhälle. Ökad ojämlikhet på grund av politiska beslut går i takt med problem, ökad segregation, fler unga rökareökat antal spädbarn som dör i plötslig spädbarnsdöd, fler feta, sämre undervisning för de som behöver det mest och katastrofal utveckling i storstäderna.

Den borgerliga regering vi har nu och en rad av tidigare socialdemokratiska såväl som borgerliga regeringar har med flit ökat klassklyftorna i samhället, ökat segregationen. Nedskärningar i skolan har lett till sämre offentligt drivna skolor. Privatisering har lett till att det bara är de fattigas barn som går kvar i kommunala skolor och att de som kan välja, som har resurser får mer resurser. Segregationen ökar, klyftorna ökar.

Räntesubventioner för lägenhetsbyggande har avskaffats. Bostadsbyggandet av lägenheter för fattiga har i princip avstannat. Bostadsbristen leder till bostadssegregation. Fattiga får usla bostäder med eftersatt underhåll i fastigheter som ägs av slumvärdar. Klyftorna ökar, orättvisorna ökar.

Arbetslösheten ökar. Inga åtgärder görs egentligen för att minska den.De som redan har jobb jobbar över allt mer. De som inget har får mindre chans att få jobb och allt mindre pengar då det beslutats i de politiska församlingarna där regeringspartierna bestämmer att a-kassan ska vara mindre, att den ska var så låg att man inte kan leva på den. Fattigdomen ökar, klassklyftorna ökar.

Sjukvården privatiseras. Det leder till att vårdcentraler för fattiga läggs ner och att det blir fler vårdcentraler för de som redan har det bra. Klyftorna ökar, fattigdomen ökar. Fattiga blir sjukare och lever kortare tid.

Både i skolan, sjukvården och inom kollektivtrafiken går skattepengar rakt i fickorna på skattesmitande fond- och riskkapitalbolag som i slutändan delar ut pengarna till folk som verkligen inte behöver dem. Till rika kapitalägare som redan har makten i samhället liksom tillräcklig med pengar och andra tillgångar. Klyftorna ökar, klasskillnaderna blir större.

Det är liksom så det är. Många av de problem vi nu upplever som ökande har sin förklaring i ökade klyftor, i sämre förhållanden för arbetare och fattiga och i en omfördelning från fattig till rik som beslutats i vår riksdag av den nuvarande och flera tidigare regeringar.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements