Hamnkonflikten snabbt över

Under fredagseftermiddagen (igår) lämnade arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar ett nytt avtalsbud till hamnarbetarnas fackföreningar. I korthet innebär budet följande:

En höjning av grundlönen med 774 kronor på tolv månader. Det innebär en 3%-ig höjning. Den uppskattade genomsnittliga grundlönen i landet stiger således till 26 274 kr/mån. För Göteborgs hamnarbetare uppgår den nya grundlönen till 26 694 kr/mån.

* Konsekvenshöjningar gällande övriga lönedelar – såsom OB, skifttillägg, maskintillägg etc. – motsvarande 2,6%.

Inga förändringar i skrivningarna om arbetstidens förläggning i Hamn- och Stuveriavtalet. Ingen av arbetsgivarorganisationens tidigare krav på rörlig förläggning av dagarbetstiden mellan 06 och 18, avskaffat OB mellan 06-07 samt 16-18 eller beordringsbar övertid för samtliga schemaformer har alltså realiserats.

* En avtalsperiod på 12 månader, som sträcker sig från 1:a september 2012 till 31 augusti 2013.

* Löneförhöjning från och med 1:a september utbetalas retroaktivt i samband med novemberlönen 2012.

Transport kontaktade under fredagseftermiddagen Hamnarbetarförbundet för att diskutera arbetsgivarsidans bud. Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse diskuterade förslaget över telefon och beslutade sedan enhälligt att ställa sig bakom en sådan uppgörelse. Transport och Sveriges Hamnar undertecknade på fredagseftermiddagen ett nytt kollektivavtal för stuveribranschen.

– Vi är nöjda över att arbetsgivarparten sett det rimliga i våra krav och glada över att konflikten inte behövde bli längre, säger Lars Lindgren, förbundsordförande i Transport.

Detta innebär att samtliga stridsåtgärder på avtalsområdet har avblåsts med omedelbar verkan. Strejken i de svenska hamnarna blev alltså kortvarig och lugn:

Arbetet talade med fackligt folk i Holmsund, Gävle och Göteborg. Alla berättar om en lugn dag utan incidenter. Alla följer konfliktreglerna.

I Gävle har 14 så kallade ”blixtarbetare”, det vill säga timanställda som kallas in med kort varsel, fått en månads anställning på visstid. Det är arbetsgivarnas sätt att förbereda sig inför konflikten.

I Göteborgs hamn med i runda tal 120 blixtarbetare gick det också ett erbjudande om anställning på visstid, men det fick nobben.

– Blixarbetarna gör en enorm uppoffring. Hamnen är deras enda inkomstkälla. Det är en fantastisk solidaritetshandling att tacka nej och avstå från lön, tycker Erik Helgesson.

De fackliga representanterna tror inte att hamnkonflikten kommer att märkas särskilt mycket i Göteborgs hamn. Däremot blir en båt med massa liggande i Gävle hamn i natt. Den blir inte lossad i tid.

Ett nytt centralt kollektivavtal för Sveriges hamnarbetare är alltså klart och att det tidigare gällande blockadvarslen har återkallats i hela landet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements