Socialt kapital demokratins bas

Den fungerande demokratin

Bokklassiker
Den fungerande demokratin
Robert D. Putnam
SNS Förlag
ISBN: 9789186949006

Socialt kapital demokratins bas

Ju mer människor bildar idrottsklubbar, sjunger i körer eller arbetar i kooperativa dagis, desto mer lär de sig att samarbeta, att se till det gemensamma bästa, och att hysa förtroende för varandra. Dessa frivilligorganisationer vid sidan av de offentliga myndigheterna kallas det civila samhället.

När detta blir starkare växer det fram tillit, nätverk för samhällsengagemang och normer för ömsesidig hjälp och stöd – vilket bildar ett sammanhållande socialt kitt.

Detta så kallade sociala kapital varierar mellan länderna eftersom det har djupa historiska och kulturella rötter. Det visar boken ”Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien”, vars författare undersökt den växande klyftan mellan det framgångsrika och demokratiska Norditalien och det efterblivna och auktoritära Syditalien.

Och det är detta sociala kapital som avgör samhällsinstitutionernas effektivitet, demokratins genomslagskraft, och även den ekonomiska tillväxten.

Den spännande och övertygande boken, som redan kallas en modern samhällsvetenskaplig klassiker, poängterar att det italienska exemplet även kan tillämpas på Nord och Syd globalt.

Som exempel jämförs Angloamerika (USA + Kanada), som ärvt traditioner av medborgaranda, med Latinamerika (Syd- och Mellanamerika), med sitt betungande senmedeltida spanska arv av centralism, auktoritarism, klientsystem, vertikalt beroende och exploatering.

Detta stämmer med mina egna erfarenheter från sex år i Bolivia. Där står den vita överklassen (som landets plågats med sedan erövringen för 500 år sedan) för dessa negativa samhällsinfluenser, medan indianernas andinska kulturarv representerar ett rikt socialt kapital av mångfacetterade samarbetsformer för kompletterande ömsesidighet.

Den vita överheten i Bolivia, som borgerligheten annorstädes, står för den trendiga individualegoistiska nyliberalismen. Boken anknyter istället till en gammal debatt om ”republikansk” medborgargemenskap, som flammat upp på senare år (bland annat förd av så kallad kommunitarister).

Med medborgargemenskap försonas egenintresse och solidaritet i den generaliserade reciprocitetens norm, det vill säga en tradition av ömsesidig hjälp på lång sikt människor emellan. Jag hjälper dig i dag och litar på att du gör likaledes framöver.

Norditaliens horisontella nätverk av samarbetande kooperativ och småföretag (jämför Gnosjöandan) är ett exempel på det medborgarengagemang och den samhällssolidaritet boken vill lyfta fram som ideal.

Personligen stärks jag av boken i min tro att den extrema konkurrensindividualismen av i dag är en återvändsgränd som sliter sönder samhällsväven och atomiserar folkhemsgemenskapen. Bokens tes att vi blir effektivare av ”vi-känsla” och lyckligare av samarbete värmer ett gammalt socialisthjärta.

En sista reflektion: Vad händer med det sociala kapitalet när marknaden/ekonomin tvingar folk från landsbygden och Norrland att flyta till anonyma förortsghetton, lämnande sina sociala nätverk och lokala traditioner bakom sig. Jo, då får vi sociala problemområden.

Hans Norebrink

Läs mer: LTU, Google, SOM, GU, Alba, SVD, Olof Petersson,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements