Vi borde äta mer häst

Idag är vi upp en bråkdel av det hästkött som borde kunna ätas upp. Det finns ingen anledning att ha det så. Vi borde kunna äta mer hästkött. De ska förstås vara från lokala hästar och inta var importerat från Rumänien eller Bulgarien. Men det finns tydligen byråkratiska hinder för att äta mer kött. I alla fall enligt veterinären Evamari Lewin:

I Sverige finns i dag cirka 360?000 hästar. Av dessa beräknas 20?000 avlivas/slaktas årligen. Av dem är 10?000 dokumenterat döda. För resterande 10?000 saknas dokumentation. Vad händer med dem?

[…]

För att läkemedelsrester inte ska hamna i hästköttet har läkemedel som är godkända i Sverige en fastställd karenstid. Respektive läkemedels så kallade MRL-värde (maximum residue limit) utgör grunden för karenstiden. Det finns dessutom en så kallad sexmånaderslista (senast uppdaterad i februari 2013 genom EU-kommissionens förordning nr 122/ 2013). I denna anges ett antal andra substanser, nödvändiga för behandling av hästar, som får användas trots avsaknad av MRL-värde, och då med sex månaders karens. Dessa behandlingar införs också i hästpasset.

Problemet är nu att det därutöver finns ett antal olika läkemedel som används till häst och som saknar MRL-värden och inte heller finns med på sexmånaderslistan. Ett exempel är vanligt förekommande ögonsalva. Dessa ”otestade” läkemedel på häst har getts livslånga schablonkarenstider och det är därför omöjligt att slakta djuret för konsumtion i Sverige. Men den livslånga karensen för dessa läkemedel vilar inte på vetenskaplig grund.

Med dessa regler föreligger en uppenbar risk för att hästar i stället transporteras utomlands för att slaktas där. Paradoxalt nog kan det köttet sedan komma att importeras tillbaka till Sverige.

Stora mängder hästkött förstörs i Sverige varje år (6?400 hästar avlivas och destrueras per år). Samtidigt importeras runt 400 ton hästkött per år.

En djurägare borde ha möjlighet att välja slaktalternativet i stället för destruktion. Det finns ingen anledning att fullt ätbara hästar går till biogastillverkning istället för att köttet används till mat. Istället borde de slaktas på något av de 34 slakterier som finns i Sverige. Slakterier där hästen besiktigas och hästpasset kontrolleras innan slakt för att garantera livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet.

Det finns möjlighet att äta mer lokalt producerat hästkött. Det borde vi också göra. Hästkött är både nyttigt och gott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements