Dansk svinuppfödning allt annat än miljövänlig och hälsosam

Danmark är en av världens största exportörer och producenter av svinkött. Mycket mindre än Kina, men i förhållande till befolkningen det största. I inget annat land finns det fler grisar än människor. Svinuppfödning i stor skala är ett problem på många sätt. Sjukdomar, överdriven användning av antibiotika och kraftfoder gjort av fiskmjöl eller sojamjöl.

När det gäller sjukdomar är det välkänt att grisarna på danska grisfarmer ofta bär på resistenta stafylokockstammar, MRSA, de bakterier som orsakar den så kallade sjukhussjukan:

Arbetsmiljöfrågan han talar om är MRSA, den latinska förkortningen för bakterier som blivit motståndskraftiga mot antibiotika (meticillinresistenta gula stafylokocker).

Sedan november 2012 betraktas alla som arbetar med svin i stallar och på slakterier som en särskild riskgrupp på danska sjukhus. De kan medverka till att sprida den fruktade sjukhussjukan.

Orsaken till situationen är alltför stor medicinering med antibiotika. Än så länge är det hela inget samhällsproblem utan mer ett problem med arbetsmiljö. Detta kan dock förändras:

Antibiotikabehandling av grisar har på många sätt blivit ett arbetsmiljöproblem i det danska lantbruket. Det är inte bara de sjuka grisarna som får antibiotika, även de friska djuren i samma flock behandlas. Ju mer antibiotika som djuren får, desto fler bakterier utvecklar resistens.

På sikt kan långt större befolkningsgrupper än Erik Larsen, hans familj, anställda och kollegor komma i farozonen. I Danmark rapporterade jordbruksministern förra året att 88 procent av alla grisar var smittade av den särskilda grisvarianten av MRSA. Året innan var siffran 44 procent.

Tidigare stickprov ute på gårdarna visade att 16 procent av alla besättningar hade MRSA. Men på slakterierna var nästan nio av tio grisar smittade.

– Vi tror att det beror på krysskontaminering. Grisar smittar varandra under transport och de sju-åtta timmar de går tillsammans innan de slaktas, säger Charlotte Thrane, mikrobiolog på Födevarestyrelsen, danska Livsmedelsverket.

Tre människor har hittills dött i Danmark av MRSA som ett resultat av direktsmitta från grisar. Det är sannolikt att detta antal kommer att öka även om danska grisbönder håller hårt på hygienen. Danmarks grisbönder är dock inte ensamma om att använda för mycket antibiotika. Det används inte heller bara till grisar utan också till fisk, kyckling, nötkreatur med mera. I vissa länder är det vanligt att det tillsätts i nästan allt djurfoder:

I USA används i dag antibiotika förebyggande, och 80 procent av all antibiotika i USA säljs till jordbruket för att tillsättas till djurfoder. Detta är förbjudet Sverige sedan 1986 och i EU sedan 2006, men skillnaderna är ändå stora även inom Europa, vilket vi nyligen kunde läsa i Göteborgs-Postens reportage om antibiotikaresistenta bakterier i danska svinbesättningar. I Danmark används tre gånger så mycket antibiotika per kilo levande djurvikt i djurproduktionen och i Tyskland 16 gånger mer antibiotika än i Sverige.

Resultatet kommer att bli att allt fler bakterier utvecklar resistens mot antibiotika och att allt fler nästan utdöda och ganska ofarliga sjukdomar kommer att bli vanliga och dessutom dödliga. Helt klart inte en bra utveckling. Utvecklingen är ett hot mot vår hälsa. Uppfödningen måste ändras och vi måste acceptera högre priser på kött. Det är dessutom rimligt då vi av andra skäl behöver äta mindre kött. Högre priser innebär sannolikt minskad konsumtion.

Det tredje problemet med den dansk svinuppfödningen är att högvärdigt protein från fisk används för att göra foder till grisarna. Något som lett till att Danmark är Europas ledande industrifiskenation. Istället för att göra fiskmjöl av fisk som skarpsill skulle vi kunna äta den själva, istället för att göra fiskmjöl för grisfoder av fiskar som tobis och vitlinglyra kan vi låta dem stanna i havet som mat till torsk, tonfisk och andra mer intressanta matfiskar som idag finns i begränsad mängd i haven som ett resultat av utfiskning och eventuellt också på grund av begränsat med mat. Detsamma gäller sojafoder. Det vore bättre att låta människor äta sojan direkt istället för att gå omvägen via en ko eller en gris.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements