Få invandrare i rättsväsen och polis

Siffror som tidningen Du & Jobbet tagit fram visar att det arbetar få utlandsfödda (dvs invandrare) inom polis och rättsväsen. 3,1% av poliserna är invandrare, 4,2% av domarna och 4,3% av advokaterna och åklagarna. Andelen utlandsfödda i den svenska befolkningen är 16%. Genomsnittet för invandrare i all yrken är 13,6%. Siffrorna säger dock inte allt, eller kanske väldigt lite. Det är sannolikt betydligt vanligare att bli polis eller jurist i den grupp som ibland kallas andra generationens invandrare, dvs barn till personer som invandrat.

Att en vuxen flykting skulle utbilda sig till jurist eller välja att bli polis förefaller mycket osannolikt av många olika skäl, att barn till invandrare väljer något sådant yrke är sannolikt vanligare. Andelen inom rättsväsendet och polisen som därmed kan har en förankring i en annan kultur än den traditionellt svenska kan alltså antas vara högre än den siffra som redovisas av Du & Jobbet. Det vore rimligare med en sådan redovisning än att bara utgå från invandrare eller infödd. De etniska mångfalden är alltså sannolikt större än vad Du & Jobbet redovisar även om det kanske inte är 16% av poliserna, domarna, åklagarna och advokaterna som är förankrade i minoritetskulturer.

Andra yrken med låg andel invandrare är brandmän och militärer, men framförallt yrken förknippade med naturen, fiskare, jordbrukare, skogsbrukare, skogsarbetare, jordbruksarbetare, skogstjänstemän, gruvarbetare, arbetare i grustag och bergtäkter etc. Det är till stor del yrken som kräver ett boende på landet eller i mindre orter på landet som exempelvis gruvorter i Norrland.Yrken som ofta bygger på arv, ägande och traditioner. Av naturliga skäl finns det få invandrare i de grupperna. Detta är med all sannolikhet den ”vitaste” delen av arbetsmarknaden, inte polisen och rättsväsendet. Men det är inte heller något problem att denna del av arbetsmarknaden ser ut på det sättet. Problem kan det däremot vara inom rättsväsendet och polisen när det ser ut så.

De yrken som har hög andel invandrare är istället arbetaryrken med låg lön, taskiga arbetstider och vissa småföretagaryrken. Till den senare gruppen hör bagare och konditorer (53,2%), modister, skräddare och sömmerskor (37,8%), skomakare (34,6%), apotekare (33,8%). En del av dessa yrken kräver utbildning. När det gäller industriarbete är det främst i livsmedelsindustrin (dåliga arbetstider och dåliga löner) som invandrare återfinns. Yrken med hög andel utlandsfödda som tillhör kategorin med dåliga arbetstider och löner innefattar hembiträden (52,1%), buss- och spårvagnsförare (36,2%) och tidningsbud (35,0%).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • ThomasGunnarson

  Du lider av en hel del fördomar…
  Att bli skogsägare, ja, fastighetsägare överlag kräver vilja och kapital…
  Inte alltid så vanligt för immigranter med skral kassa.
  Men annars är det vanligare än man kan tro att utlänningar köper svenska fastigheter…
  Däremot som anställda inom lantbruk och skogsbruk är det mycket vanligt idag med folk från andra länder, då främst Östeuropa där man är van vid vår typ av natur.
  Det som i USA och Canada är vanligt inom lantbruket, mexikaner, är då här ryssar, moldaver, rumäner eller polacker…

  Kolla även inom bygg idag…
  Polacker är starka där…
  Spanjorer och andra kommer…
  Svenska (äldre) byggarbetare får allt omskola sig till ”konsulter” och dra ner på lönen med runt 30%…
  Men det gäller att träffa folk på deras arbetsplatser och prata med dom öga mot öga, för annars får man inget veta…

  • Fördomar? Du och jag är ju helt överens när det gäller skogs- och jordbruk. Egendom kräver pengar. Så jag begriper verkligen inte vad du menar. När det gäller fiskare så känner jag ju en del och känner till väldigt många personligen. De har alla svenska efternamn utom en och de tillhör familjer som varit fiskare i minst 100 år. Siffrorna jag redovisar är verkliga siffror.

   Att äga en fastighet är inte detsamma som att bedriva jordburk eller skogsbruk.

   Jag vet inte om anställda i utländska företag räknas som den dle av den svenska arbetskraften. Gör de inte försvinner polska byggnadsarbetare från ekvationen. Räknas de så betyder det att utländska medborgare är maximalt kring 20-25% av arbetskraften i byggbranschen. Skördearbetare som är anställda tillfälligt påverkar andelen av de årsanställda väldigt lite. 120 personer som arbetar 2 månader blir bara 20 årsanställda. Om jag fattat det hela rätt vill säga.

   Fördomar har vi alltså alla, men knappast i detta fall.

   • ThomasGunnarson

    Om man kollar genetiken så misstänker jag att fler fiskare än man tror har gener från andra delar av Europa. Betydligt mer än ”vanligt” folk…
    Många drunknade ju och ersattes av ilandflutna sjömän…
    Det kan man se på utseendet på en del fiskare..
    Men att etablera sig som fiskare idag är ju hopplöst då fisket skall utplånas som näring i Sverige. (Isabella lövin)

    De som nu etablerar sig inom lantbruket här på västkusten är holländare mestadels…
    En och annan kommer från annat håll men driver inte jordbruk som du menar…
    De är mer som nyrika i Skottland..
    Där nyrika från hela världen köpt godsen från de kursade klanledarna…
    Kvar blir ”Schottish Crofters”…
    En urfattig urbefolkning, så att säga…
    Vi går nog den vägen också…

    • Det kom många från portugal redan på 1700-talet. På min hemö är folk antingen mörka eller ljusa. Mörka män med mustasch var och är inte helt ovanligt. Men några invandrare finns inte fisket idag inte idag, så i statistiken är det bara infödda. Att få männiksor i Sverige saknar invandrare i sin bakgrund är en helt annan sak. En invandrare är en utlandsfödd.

   • ThomasGunnarson

    Ja, sedan det där med polacker…
    Självklart är de löneledande!
    Jag såg det själv innan jag blev pensionär (förra året).
    Men det man inte vill se finns inte!

    Den här regeringen vill inte anpassa sig då skatter på låga inkomster är statens stora inkomst….
    Man skjuter problemet framför sig.

    Att tro att vi skulle kunna ha en arbetsmarknad som i Nordkorea slutar bara som i – Nordkorea…

    • Jag förstår inte dina invändningar. De har inget med mitt inlägg att göra. Inlägget handlar om yrken och deras invandrararandel. Har inget med skatter eller arbetsmarknadspolitik att göra. Inte heller med lönenivåer.

     • ThomasGunnarson

      Nej, precis…
      Det är inte lätt att bli polis i ett land och en kultur som man inte förstår helt…
      Vissa andra jobb är däremot lättare…
      En syrian jag träffade en gång hade drivit ett fik med tio anställda.
      Det var helt omöjligt sa hon och la ner…
      Och började läsa svensk administration istället.
      Helt rätt.
      (Där kommer mina skatter och annat in)

      En annan jag träffade för något år sedan, irakier, hade startat en butik i Strömsatd som han körde på sommaren…på vintern var han politiker i Irak.
      Hustrun var administratör, som sonen kallade det…

      Självklart är svensk administration en bra arbetsplats. Den bästa….
      För att förstå det måste man kolla vad immigranterna riktar sig mot…

      För tjugor sedan demonstrerade en grupp kvinnor utanför stadshuset i Borås. De var förbaskade på hur svårt det var att få jobb inom administrationen….
      Jag tyckte det var nästan komiskt att just dessa iranska kvinnor så tydligt genomskådade svensk arbetsmarknad.
      Med sin persiska kultur var de givetvis intresserade av att bli administratörer…
      Redan Alexander den store var imponerad av persisk administration.

      Så min slutsats är att det absolut infinna någon

     • ThomasGunnarson

      Svårt att skriva korrekt…
      Så min slutsats är att det absolut inte finns någon diskriminering av det slag som det påstås…
      Inte alls i den nivå som det sägs i alla fall..
      Immigranterna väljer allt vilka jobb de vill ha!
      Jordbruk eller annat är inte populärt då man ofta är från landet.
      Förövrigt är lantbruksjobb kass överallt på planeten så det är enbart sista utvägen för de flesta…

     • Vi är överens om att diskriminering är ovanligt. Även i övrigt är vi överens som jag ser det.