Hovrätten skärper straffen betydligt i Panaxiamålet

Hovrätten skärpte idag straffen för de två före detta cheferna i värdetransportbolaget Panaxia. Hovrätten dömer för grov trolöshet mot huvudman och även för andra fall av ekonomisk brottslighet. De båda tilltalade, en man och en kvinna, döms till fängelse i tre år och nio månader respektive två år och sex månader.

Hovrättens dom är en klar skärpning jämfört med tingsrättens dom i januari förra året, då mannen och kvinnan dömdes till fängelse i ett år och nio månader respektive ett år och sex månader för grov trolöshet mot huvudman. Utöver fängelse ska de båda även betala skadestånd till berörda konkursbon. De får även näringsförbud i fyra år.

– Jag tycker att det är en bra dom från Svea Hovrätt och hovrätten har gjort samma bedömning som jag när det gäller rättsregler och bevisning, säger kammaråklagare John Keränen vid Ekobrottsmyndigheten.

De två åtalades och dömdes tidigare i tingsrätten för viss ekonomisk brottslighet. Tingsrätten frikände dem för flertalet av brottspåståendena.

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som idag meddelar sin dom. Hovrätten gör i flera avseenden andra bedömningar än vad tingsrätten gjort. Enligt hovrätten har de båda tilltalade gjort sig skyldiga till flera fall av ekonomisk brottslighet, nämligen grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements