Hets mot förorter i okunnig borgarmedia

Det finns problem för vissa grupper av människor i vissa förorter. Problemen är av lite olika art för olika grupper. Men de finns. Det handlar om förtryck av kvinnor i vissa invandrargrupper, det handlar om kriminellas inflytande och dominans på vissa platser, gator och torg. Det handlar om rädsla som en konsekvens av drogförsäljning och kriminellas verksamhet och om rädsla på grund av patriarkala strukturer och hederskultur i vissa grupper. Sådant skapar en otrygghet.

Men samtidigt så är de flesta människor i förorterna trygga och anser att de har ett bar liv. Brottsligheten är mycket lägre i förorter, inklusive de områden som brukar nämnas som utanförskapsområden etc, än i centrala delar av de stora städerna. Otryggheten är dock större i förorterna och så har det alltid varit. Det är inget nytt. Det var likadant för 40 år sen och likadant för 20 år sen eller 10 år sen. Att låtsas som att det är annorlunda idag är bara okunnigt. Eller så handlar det bara om ren propaganda från borgerliga skribenter. Det vet hur det är men ljuger medvetet för att vilseleda och kunna kräva en allt mer reaktionär politik.

Det finns inga förorter där hederskulturen tagit över. Det finns inga förorter där polisen inte kan gå in som det antyds i en ledare i DN. Det finns inga förorter där antalet angrepp mot polisen och journalister ökat de senaste åren som påstås i en ledartikel i GP av Bawar Ismail och det finns ingen polisstation i Backa i Göteborg som utsatts för ett brandattentat som en krönikör i GT, Csaba Perlenberg, påstår.

Dessa skribenter ljuger antingen medvetet eller så är de grymt okunniga om verkligheten. Det är i vilket fall som helst mycket märkligt att det kan och får skriva ledare i stora tidningar. Ett rimligt krav på ledarskribenter vore väl att de har kunskap om det som de skriver om och att det håller sig till sanningen. Annars blir ju deras skrivande bara propaganda och inte journalistik.

Det finns också betydligt värre problem i förorterna, i den svenska arbetarklassen, bland fattiga. De problem som orsakar brottslighet och otrygghet. Det handlar om sådant som bostadsbrist vilket ger bostadslöshet och trångboddhet. Av detta följer att ungdomar hänger på gatorna och där finns inte längre några socialarbetare eller ungdomsledare som kan ta tag i dem. De lockas lätt in i kriminell verksamhet. Bristen på vuxna på gatorna gör det otryggare och än lättare för unga att hamna i brottslighet.

Förorterna har ofta inte ens gator. De är planerade och byggda på sätt som försvårar umgänge på gatorna, som minskar möjligheten till social kontroll osv vilket i sin tur minskar tryggheten vilket ger färre vuxna och barn ute, och gör det lättare för kriminella att dominera.

Föräldrarna hinner ibland inte eller kan ibland inte ta hand om sina ungdomar. Många barn, fattigdom och trångboddhet gör att vissa inte kan klara sin uppgifte, andra har problem på grund av att de lider av kristrauman, tortyrtrauman med mer. Eller så handlar det om att föräldrarna har klassiska svenska problem som missbruksproblem. Alkohol är förstås det vanligaste följt av cannabis, amfetamin och andra droger.

Vi har också arbetslöshet och hopplöshet. Saker som också kan driva ungdomar in i brottslighet.

Det är bostadsbrist, trångboddhet, sysslolöshet, arbetslöshet och felaktigt konstruerad stadsmiljö som är grundproblemen. Det kan inte lösas genom att sprida felaktig information och propaganda om hur det ser ut i förorten på det sätt ledarskribenter på alla möjliga tidningar gör. Det är inte rimligt. De lösningar de föreslår, hårdare tag, rensa upp osv är naturligtvis inte några lösningar utan bara saker som inte fungerar och dessutom kommer att förvärra läget. Brottslighet, hederskultur, stenkastning, fientlighet mot poliser är symptom på felaktigheter och problem. Det är inte grundproblemen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Jag rekommenderar ledarskribenterna på DN, Csaba Perlenberg och Bawar Ismail att läsa de Trygghetsundersökningar som finns, Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) och Skolungdomsundersökningen. Dessa undersökningar visar hur det egentligen ser ut i världen utanför dessa ledarskribenters hjärnvindlingsförvirring.

Advertisements