Gängland Sverige – Outlaws MC

År 2001 etablerade sig Outlaws MC för första gången i Sverige. I Stockholm. Året efter grundades en avdelning i Åtvidaberg (medlemmarna var tidigare med i Slagg MC) och 2005 ett Prospect Chapter i Gävle. Outlaws etablering i Sverige mottogs inte väl av de sen tidigare etablerade stora mc-gängen. Både Hells Angels och Bandidos MC tog emot Outlaws MC med hård bandage.

Gävle

Etableringen i Gävle angreps år 2006 av Solidos MC, en nybilddad supportergrupp till Bandidos MC. Ledaren för Outlaws Prospect Chapter i Gävle hade tidigare varit supporter till Bandidos i Skåne. Hans övergång till Outlaws tog inte väl emot. Outlaws lokaler utsattes för mordbrand såväl som för beskjutning med automatvapen. Outlaws slog inte tillbaka utan låg lågt.

Trots detta attackerades lokalerna i Gävle av Solidos också under 2007. Man bröt sig in och slog sönder i lokalen. 2007 angreps också Outlaws MC på en mc-träff i Norrtälje. Av Bandidos. Flera medlemmar i Outlaws knivskars och/eller kastades i vattnet.

Supporterklubbar

Även Rough Creed MC, en supportergruppering till Outlaws MC som bildats år 2006 angreps av Bandidos MC när de etablerade sig i Sverige under år 2007 med avdelningar i Jönköping, Helsingborg och Skellefteå.

2006 etablerade Outlaws en supportergrupp i Stockholm med namnet Black & White Crew och år 2007 bildades Loyalty BFL som en stödgrupp till Outlaws MC. Loyalty BFL utgjordes enligt polisen av tungt kriminella från Skåne. De hade enligt boken Svensk Maffia avdelningar i Tranås, Växjö och Stockholm. Loyalty BFL angrep för sin del Hells Angels supporterklubb Red Devils MC i Sjöbo.

Åtvidaberg

Outlaws MC i Åtvidaberg angreps i sin tur av Topside MC, supporterklubb till Hells Angels i Norrköping. Outlaws lokaler sprängdes varvid en medlem i Topside MC dödades. Topside belönades för angreppen på Outlaws med att så småningom bli fullvärdiga medlemmar i Hells Angels.

Som en följd av angreppen beslutade Outlaws att tills vidare lämna Sverige. Såväl Outlaws MC, Black & White Crew, Rough Creed MC och Loyalty BFL lades ner eller försvann i slutet av 2007. Många tidigare medlemmar i de Outlaws-anknutna klubbarna gick över till Bandidos MC.

Andra etableringsförsöket

I slutet av 2008 kom dock de första rapporterna om att Outlaws MC åter etablerat sig i Sverige. Återkomsten skedde i stillhet. Klubben var tystlåten om var den haft sina avdelningar och kring sin verksamhet. Hösten 2008 uppgav de dock att de hade avdelningar i Sverige: Stockholm, Highcoast (Prospect), Malmö East och Skellefteå (Prospect)

Hösten 2010 angreps flera medlemmar i Outlaws nybildade Ystadsavdelning av medlemmar och sympatisörer till Hells Angels och ett blodigt slagsmål utbröt på en restaurang i staden. Efter attacken bestämde sig  Outlaws även denna gång för att ligga lågt.

Det uppgav dock på sin dåvarande hemsida att de hade 7 avdelningar (chapters) och två provavdelningar (prospect chapters) i Sverige år 2010. Stockholm, Stockholm South, Westside Strömstad, Malmö, Ystad, Midlands Uppsala och Nomads var avdelningarna. Provavdelningar fanns i Malmö och Östersund. Avdelningen i Strömstad hade säkerligen samband med att Outlaws MC funnits i Norge sen 1990-talet.

Det fanns också tre supportklubbar, Troopers MCC North, Troopers MCC Central och Troopers MCC North. Ganska snart efter nyetableringen försvann Outlaws och deras supporterklubbar igen

Tredje gången gillt?

Idag har de enligt en rapport från Acta Publica återuppstått med en avdelning i Stockholm och en i Dalarna. De uppskattas till 20-30 individer.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!