Är det över för internet?

Naturligtvis inte! Över för de social mediejättarna? Säkerligen inte. Men DN har ändå lyckats sno ihop en artikel där de påstår detta plus att det skulle vara en åsikt som ”alla” är överens om.

Artikeln är skriven av Jacob Lundström och har väldigt liten koppling till verkligheten även om den redovisar debatten som sugieringen/skitifieringen. En debatt som i sig är lite av ett sidospår och bara berör en liten skara internet-nördar. De flesta har inte hört talas som Cory Doctorow eller Rasmus Fleischer som artikeln refererar till. Men många kanske har upplevt hur Facebook och X blivit allt mer kommersiella och att deras flöden numera mest består av reklam och skit. Det är det som kallas sugifiering eller skitifiering.

Sugifiering

Processen fungerar enligt Doctorow så här:

 1. I det första skedet lockar plattformen till sig så många användare som möjligt genom att erbjuda en attraktiv tjänst. Ett Facebook utan fula annonser eller ett X (Twitter )utan en massa högerextrema trollkonton.
 2. Det finns inga gratiskonton på plattformarna. Men betalningen sker i form av att plattformen kan utnyttja användarnas data och närvaro för att rikta olika erbjudanden till företag, inklusive världens nyhetsmedier, och andra annonsörer.
 3. När företagen i sin tur blivit beroende av plattformen, är det deras tur att sugas ut och dräneras på pengar. De börjar också ta betalt av användarna för att erbjuda dem en tjänst utan så mycket reklam.

Utvecklingen har sin tur lett till att de social mediejättarna börjat utveckla nya sociala medie-tjänster. Meta som äger Facebook har lanserat ett alternativ till X vilket också en av Twitters (numera X) grundare också gjort. Metas alternativ heter Threads medan det andra alternativet heter Bluesky. Med tanke på att det är enskilda företag med vinstintressen kommer de att säkerligen vandra exakt samma väg som X och Facebook gjort. Med andra ord är de inga egentliga alternativ. Samtidigt är dessa två icke-alternativ de enda som Lundström tar upp.

Han nämner dock inte det verkligt existerande alternativet, Fediversum. Ett alternativ med federerade och decentraliserade sociala medietjänster av en mängd olika slag som inte kan kontrolleras av ett enda företag. Där alla olika programvaror kan kommunicera med varandra och där användare kan utbyta tankar och erfarenheter oberoende av vilken programvara och server de har ett konto på eller hos. Därför att de anvöänder samma protokoll, ActivityPub.

Fediversum, utvalda decentraliserade sociala medier
 • Mastodon, mikroblogg
 • Misskey, mikroblogg
 • Lemmy, diskussionsforum
 • PeerTube, videotjänst
 • Pixelfed, bilder
 • Pleroma, mikroblogg
 • Microdotblog, bloggprogamvara
 • Writefreely, bloggprogamvara
 • Kbin, diskussionsforum
 • Fedibird, mikroblogg
 • Mobilizon, event och mötesplanering
 • Plume, bloggprogamvara
 • Firefish, social nätverksprogramvara
 • Bookwyrm, boknätverk
 • WordPress, bloggprogamvara (nästan hälften av världens hemsidor är gjorda i WordPress)
 • Friendica, social nätverksprogramvara
 • Hometown, mikroblogg
 • Akkoma, mikroblogg

Mikrobloggarna är alternativ till X och Facebook. PeerTube ett alternativ till Youtube, Pixelfed ett alternativ till Flickr och Google Photos. WordPress med en AcitivityPub-plugin ett lätt sätt att göra sin blogg eller hemsida synlig i Fediversum. Bookwyrm är ett alternativ till Goodreads.

Läs mer: