Tobias Hübinette går vilse i brottsligheten

Jag har i några artiklar och inlägg uppmärksammat det faktum att vänstern ofta hamnar fel när de börjar skriva om och bevaka brottslighet. Speciellt har jag noterat att ETC ofta hamnar fel. Däremot så gör Flamman sällan det. Nu har Tobias Hübinette på sin blogg också skrivit en artikel om brottslighet. Och det mesta av artikeln är käpprätt åt helvete.

I sin artikel kommer Hübinette bland annat med följande bisarra påståenden:

Polisen räknar idag med att över 31 000 personer just nu är inblandade i skjutningarna och sprängningarna och varje år nyrekryteras 1000-tals personer för att fylla ”vakanserna” som uppstår varav runt 1000 är barn.

Det finns just nu enligt polisen 1078 (jämfört med 910 personer under 2022) gängtoppar och kärngängmedlemmar, 3998 (3557) utförare och 3246 (2787) medhjälpare samt 2047 (1659) barn som är aktiva i miljön motsvarande 10369 (8913) personer.

De sistnämnda siffrorna är vad polisen uppger men det är bara de två första grupperna som kan räknas som gängkriminella liksom kanske en del av den näst sista gruppen. Dvs cirka 6 000 personer. Resterande personer är de som är hangarounds. Detta har både jag och kriminologen Manne Gerell påpekat. Räknar vi med de kriminella mc-gängen som handlar om några hundra personer så kanske vi har omkring 7 000 gängkriminella i Sverige.

Polisens gängklassifikation

Hübinettes beskrivningar av de olika grupperna är inte heller riktigt korrekt utan missvisande. Den korrekta beskrivningen är som följer:

  • Kategori A (grupp 1) omfattar äldre kriminella med förankring i boendemiljön, möjliggörare och sådana som påverkar de kriminella nätverken på olika sätt. De syns oftast inte i kriminella sammanhang.
  • B-kategorin (grupp2) omfattar kriminella aktörer i boendemiljön och agerar vad det gäller drogförsäljning, skjutningar, sprängningar och annan brottslighet.
  • C-kategorin (grupp 3)  inkluderar personer som agerar utåtriktat i boendemiljö. Sådana som kan tänkas agera mot polisen i upploppssituationer, missbrukare och småbrottslingar som kan tänkas begå våldsbrott.
  • Den sista kategorin D (grupp 4) omfattar riskpersoner med normbrytande beteende och småbrottslingar som kan tänkas begå skadegörelsebrott, småstölder och liknande brott.
Befängda påståenden

Att det finns 31 000 som är inblandade i skjutningar som Hübinette också påstår är total befängt. Antalet personer som är inblandade i skjutningar är några hundra. Att 1000-tals varav 1000 barn skulle rekryteras per år är helt enkelt inte heller sant. Det finns inga som helst belägg för Hübinette siffror i några som helst rapporter eller beräkningar.

När Hübinette därefter påstår att det finns 21 000 hangarounds till gängen är det inget annat än dumheter. Ett rent påhitt. Ren fantasi utan någon som helst koppling till verkligheten. Sen fortsätter han:

I år slogs dessutom också tre rekord i sammanhanget som inte bådar gott inför framtiden – d v s det mesta tyder på att saker och ting kommer att bli etter värre under 2024 och under de kommande åren och inte minst då landets formidabla armé av UVAS:are/NEET:are bara fortsätter att växa, vilken konkret i huvudsak består av s k andragenerationare med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena som har misslyckats fullständigt med sin skolgång och oftast redan i grundskolan.

Det citerade är ren bullshit. Faktiskt rasistisk skit. Skjutningarna och sprängningarna började minska redan 2016 i Göteborg för att 2018 börja minska i Malmö. I Stockholm och Uppsala började de minska i mitten av oktober och vi den tidpunkten började också antalet sprängningar minska. Det finns med andra ord inget som tyder på att de skulle bli värre 2024 jämfört med i år.

Blir det bättre?

Däremot finns det en hel del som kan tyda på att det faktiskt blir bättre. Hur våldet inom den kriminella gängkulturen i Sverige utvecklas och förklaringarna till det har jag beskrivit i en artikel i Magasinet Konkret. Där går jag också in på varför det minskat i Göteborg och Malmö.

Det handlar om sådant som att polisen börjat arbeta mer förebyggande och samarbetar med med andra myndigheter. De har byggt upp ett förtroende bland folk i förorter vilket hjälper dem att lösa brotten. Dessutom har de kriminella gängen mognat och blivit bättre organiserade och mer hierarkiska vilket innebär att våldet minskat och minskar.

Bristande kunskaper

Det är för mig uppenbart att Tobias Hübinette inte vet speciellt mycket om det han skriver om. Brottsligheten. Därför hamnar han kapitalt och monumentalt fel samt upprepar lögner och fantasier från polisen.

Det är det vanliga misstaget som vänsterfolk gör när de börjar skriva om brottsligheten. De sväljer borgerlig propaganda och uppgifter med hull och år. Trots att dessa uppgifter är bevisat felaktiga. Genom att ör så går de högerns ärenden och det är också vad Hübinette nu gjort sig skyldig till. Högerpropaganda. Det är mycket tråkigt.

Läs mer: