Skjutningarna och sprängningarna som upphörde

Regeringen kommer med det ena efter det andra med repressiva och odemokratiska förslag som ska åtgärda det som sägs vara en galopperande våldsvåg. Problemet med åtgärderna är att de är helt meningslösa i förhållande till brottsligheten. Det kommer inte att påverka den nånting. Däremot kommer förslagen att medverka till att samhället slås sönder och att många i arbetarklassen kommer att förlora det lilla förtroende de trots allt ännu har till makthavarna. Samhället kommer att bli sämre.

Samtidigt är den bild av verkligheten som målas upp via regeringens presskonferenser och i debatten helt falsk. Det finns ingen galopperande våldsvåg och brottsligheten är på inget sätt värre än nånsin. Faktum är att det sen mitten på oktober knappast skjuts eller sprängs i Sverige längre. Till och med de som är kritiska till regeringens förslag accepterar och sprider i de flesta fall denna falska verklighetsbild. Exempelvis i ETC som skarpt kritiserar förslaget om visitationszoner i flera artiklar.

Fram till september 2023 och under 2022 var det mellan 20 och 60 skjutningar per månad. Sen mitten på november 2023 har det varit under 20 skjutningar per månad. Det är en markant minskning som ägt rum. I Januari 2023 var det 36 skjutningar men i januari 2024 bara 15.

Antalet döda i skjutningar har minskat från 11 personer i september 2023 till 2 i december 2023 och 1 i januari 2024. I februari 2024 har det hittills dött två. Under hela 2023 dog det 53 personer i skjutningar vilket var en minskning med 9 personer från 62 döda 2022. Om denna utveckling kommer att fortsätta vet vi inte men vi vet att det inte finns nån våldsvåg och att våldet på inget sätt är värre än nånsin. Regeringens agerande förefaller alltså något överdrivet.

Även vad det gäller sprängningar har en markant nedgång skett sen oktober 2023. Från mellan 10 och 20 sprängningar per månad till under 10 per månad. I januari 2024 skedde dock en uppgång som helt beror på en intern konflikt i ett kriminellt nätverk från Mölndal söder om Göteborg.

De åtgärder regeringen inför och vill införa är negativa för demokratin samt innebär inskränkningar i folks liv och övergrepp vad det gäller den personliga integriteten. Det gör att de förefaller totalt utan proportioner samt utan rim och reson. Dessutom kan de innebär att polisen och rättsväsendet får det svårare att förebygga, bekämpa och beivra brott. Dessutom bygger de på en falsk verklighetsbild om en skenande brottslighet. Verkligheten är nämligen att brottsligheten minskar och har minskat under mer än 20 år.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!