Sossarnas kriminalpolitik till höger om extremhögerns

Den socialdemokratiske partisekreteraren Tobias Baudin kritiserar regeringens kriminalpolitik i en debattartikel i Aftonbladet. Det finns verkligen mycket att kritisera såsom inriktningen på allt hårdare, straff, inskränkningar av yttrandefrihet och rörelsefrihet, angrepp på den personliga integriteten, avlyssning av personer som inte begått brott, visitationszoner för den som kanske eventuellt är gängkriminell med mera.

Baudin kritiserar inget av detta. Istället kritiserar han att den borgerliga regeringens inriktning på repression, hårda tag, inskränkningar av demokrati och yttrandefrihet, inskränkningar av rörelsefrihet med mera går alldeles för långsamt. Han vill ha mer av samma ruttna politik men snabbare. Han kritiserar alltså extremhögerregeringen för att inte vara tillräckligt reaktionär. Inte tillräckligt demokratifientlig och inte tillräckligt fascistoid. Sossarna vill alltså vara ändå värre. Det är ärligt sagt helt otroligt.

Lögner och löst prat

Dessutom använder Baudin en lögn som bas för sin argumentation. Nämligen att våldet skulle vara värre än nånsin. Det är inte sant. Våldet som helhet är betydligt mindre än det var på 1990-talet och gängvåldet i form av skjutningar minskade under 2023 jämfört med 2022. Däremot ökade antalet sprängningar mellan 2022 och 2023. Det var inte heller fler mord än normalt i Sverige under 2023. Utan mordfrekvensen (antalet fallet av dödligt våld per 100 000 invånare) låg som vanlig kring 1. Det har den gjort den 1700-talet.

Sen skriver Baudin:

Sverige behöver långsiktiga och långtgående åtgärder mot gängkriminaliteten som spänner över flera mandatperioder. Som bibehåller en stram migration och stärker svensk polis. Som stryper pengaflödet från välfärden till gängen. Och som bryter segregationen och nyrekryteringen av barn och unga. Genom att stärka förskolan, skolan, idrottslivet och hela samhället så att unga hamnar på rätt bana.

Vad som behövs

Det Baudin skriver betyder dock ingenting. Invandringen har ingen som helst koppling till brottsligheten. Det är inte invandrare som begår brott utan personer födda och uppvuxna i Sverige. Vi behöver inte heller fler poliser eller stärkt polis. Utan vi behöver en polis som arbetar på rätt sätt och med rätt saker.

Och för att kunna strypa pengaflödet från välfärden till de kriminella behöver förskolan, skolan med mera visserligen stärkas. Men det påverkar inte gängens möjligheter att tjäna pengar. Det som behövs är en omfattande avprivatisering av vård, skola, omsorg och en omfattande återreglering av arbetsmarknaden och byggmarknaden. Det behövs dessutom en rejäl satsning på bostadsbyggande vilket bara kan åstadkommas med statliga subventioner. Inget av detta föreslår Baudin.

Reaktionärt munväder

Baudins debattartikel i Aftonbladet är därför ingenting annat än munväder. Reaktionärt munväder. Sossarna vill i praktiken inte göra nånting vettigt.

Att han dessutom använder USA som ett exempel på vad han vill göra är en bekräftelse på det. Ett land med 4-10 gånger så hög brottslighet som Sverige. Ett land med en gängkriminalitet som är extrem. USA är inget föredöme utan ett skräckexempel.

Läs mer:

Ett svar på “Sossarnas kriminalpolitik till höger om extremhögerns”

  1. Socialdemokratin är mycket vilsen just nu. Framgångar i opinionen verkar vika och Magdalena Anderssons popularitet minskar. Partiet har efter valsegern inte lyckats formulera någon egentlig egen politik utan har enbart ägnat sig åt regeringskritik, som må vara befogad men på inget sätt tillräcklig om man siktar på valseger 2026.

    Samtidigt har en ansenlig del av de grupper, som sedan ”hedenhös” varit kärnväljare funnit det för gott att istället sympatisera med SD. Självklart leder detta till nervositet.

    Vilsenhet och nervositet är ingen bra kombination ens för en socialdemokrat. På samma gång inser man att nästa val inte kommer att bli någon promenadseger och särskilt inte då oppositionen är tämligen disparat och där det finns avgrundsklyftor på bl.a. det ekonomiska området.

    Det är framför denna bakgrund vi ska se Baudins utspel, han letar intensivt efter en hävstång. För det parti som socialdemokraterna mycket tragiskt utvecklats till spelar det inte så stor roll vilken hävstång man väljer bara den lyfter partiet från dess brydsamma situation. Med hävstången repression och mera av rättsosäkerhet hoppas Baudin på att locka tillbaka sina kärnväljare från SD. Märkligare än så är nog inte detta utspel.

Kommentarer är stängda.