Flera personer dömda för bombdåd riktat mot rappare

Solna tingsrätt har dömt totalt sex personer för allvarlig brottslighet främst kopplad till två händelser i Årsta respektive Hässelby villastad. Båda händelserna har ägt rum under våren 2023 inom ramen för en konflikt mellan Dalennätverket och Nätverk Foxtrot.

Sprängningen i Hässelby var riktad mot anhörig rapparen 5iftyy som egentligen heter Remon Ghide. Han tillhör Bronätverket som då var allierat med Nätverk Foxtrot och som sen i den interna konflikten i Foxtrotnätverket tagit Rawa Majids sida. Ghide har varit skriven på adressen där det bor en släkting till honom.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har bedömt att sprängningen i Hässelby den 16 mars orsakades av cirka 15 kg dynamitsprängämne, vilket är en av de största sprängladdningar som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren. Sprängningen orsakade omfattande materiella skador och ett stort antal personer drabbades på olika sätt. Sprängningsförsöket i Årsta den 9 mars avsåg cirka 15,8 kg dynamitsprängämne.

Tingsrätten anser att det är klarlagt att den person som då var 17 år gammal är den som utfört gärningarna i Årsta respektive Hässelby. Detta tillsammans och i samförstånd med två andra personer som inte befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatserna men som utövat inflytande och haft en sådan central roll i brottens utförande att de agerat som gärningsmän.

Domar
Hässelby

Solna tingsrätt dömde tre personer för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, avseende händelsen i Hässelby. En av de dömda var den dåvarande 17-åringen som nu är 18 år gammal som fick fyra års sluten ungdomsvård för sprängningen i Hässelby och den planerade sprängningen i Årsta.

De andra två var Amin Kibuka och Jesper Lyada. Amin Kibuka fick fängelse i 14 år för mordförsök och grovt allmänfarlig ödeläggelse för inblandning i Hässelbydådet och det planerade dådet i Årsta. För sin del fick Jesper Lyada fängelse i 7 år och 6 månader för mordförsök och grovt allmänfarlig ödeläggelse för sprängningen i Hässelby. Såväl Jesper Lyada som Amin Kibuka anses tillhöra Farsta yngre, ett kriminellt nätverka allierat med Dalennätverket.

Ytterligare en person, Moheamen Muhammed, dömdes till tre års fängelse för inblandning i explosionen i Hässelby då han levererat sprängmedlen till platsen.

Årsta

Tingsrätten dömde totalt tre personer för sprängningsförsöket i Årsta. Det var Amin Kibuka och 18-åringen (som var 17 år vid gärningen) samt Elias Eriksson. Den sistnämnde som fick fängelse i 5 år och 6 månader för att hanterat stora mängder sprängmedel som var tänkt att användas vid det planerade dådet i Årsta några dagar tidigare och ett bombdåd i Bålsta. Han dömdes också för ett grovt vapenbrott i samband med det planerade bombdådet i Bålsta.

Ytterligare en person som vid gärningen var 14 år gammal är alltjämt misstänkt för sprängningsförsöket i Årsta. Åklagaren för en bevistalan mot denne i tingsrätten vilken handläggs inom ramen för ett eget mål.

Två personer, Sarmad Salih och Hanad Gafadi, frikändes helt från brott. En juristdomare är också skiljaktig beträffande vissa personers inblandning i händelserna i Hässelby och Årsta samt i fråga om brottsrubriceringen försök till mord.

För en annan, vid brottstillfället 17-årig man (idag 18 år gammal), blev påföljden till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 1 år och 4 månader. Har åtalades för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse i Årsta. Hans far blev skjuten som en del av konflikten mellan Dalennätverket och Nätverk Foxtrot. Måltavlan ska dock ha varit lillebrodern.

Läs mer: