Gängland Stockholm – Bro

Enligt Expressen finns det flera kriminella nätverk som etablerat sig i områden norr om Stockholm. Bland annat ska det finnas ett nätverk i Upplands-Bro. Förekomsten av ett kriminellt nätverk i Upplands-Bro förefaller något osäkert men uppgiften kommer från polisen och återges även i Aftonbladet.

Och Expressen pekar också ut två personer som de anser har ledande roller i nätverket i Upplands-Bro, Anders Stensson och Govan Salar Mirza Aziz. Aftonbladets lista på kriminella gäng som de uppger kommer från polisen förefaller dock något fantasifull. Den verkar ärligt sagt inte riktigt genomarbetad och genomtänkt.

Har lämnat det kriminella livet

Anders Stensson har dömts för rån, bedrägeri, försök till bedrägeri och flera andra brott. Han dömdes senast 2017 för rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, bedrägeri, försök till bedrägeri, brott mot knivlagen, dopningsbrott och brott mot vapenlagen till fängelse i ett år och nio månader. Tidigare har han dömts till fängelse i ett år för brukande av falsk urkund (förfalskat dokument), försök till bedrägeri och grovt vapenbrott. Stensson uttalar sig i Expressen via sin advokat och säger att han numera lever ett lugnt familjeliv. Av allt att döma har han faktiskt också lämnat det kriminella livet bakom sig.

Kvar i brottsligheten

Govan Salar Mirza Aziz är dömd för grovt vapenbrott, människorov, olaga hot och försök till utpressning. 2017 dömdes han för grovt vapenbrott och tre år innan dess för människorov, mindre grovt grovt brott, olaga hot och försök till utpressning vilket ägde rum 2014. 2012 dömdes han för försök till främjande av flykt och hot mot tjänsteman. I ett uttalande via sin advokat menar han att han saknar all kännedom om ett eventuellt kriminellt nätverk i Bro.

Bland övriga medlemmar i nätverket finns enligt Expressen flera personer som dömts för grova stölder, människorov och utpressning. Det senare brottet begicks då de dömda personerna drog in en man i en bil och körde honom till ett skogsområde där han misshandlades. Därefter körde de personbilen mot mannens smalben, samtidigt som de krävde honom på 120 000 kronor.

Nyrekrytering

Under senare år har flera yngre medlemmar dragits in i nätverket. Flera av dem ska ha plågat boende i tätorten Bro genom att busköra med motocrosscyklar. En barnfamilj som anmälde buskörandet utsattes för en granatattack. Gänget har även kopplats ihop med en uppmärksammad misshandel av en småbarnspappa på Valborgsmässoafton 2018. Utredningen lades ned efter att vittnen hoppat av. Antalet medlemmar i nätverket uppges till cirka 15 stycken av Aftonbladet.

Dessutom är gänget i Upplands-Bro kopplat  till en uppmärksammad skjutning då två män hittades döda med hundra meters mellanrum nära en förskola i Bro i februari 2019. Två bröder, Jerry och Tom Lehtinen från nätverket besköts av en tredje man varvid Jerry Lehtinen dog. Den andra brodern misstänks därefter ha skjutit ihjäl den tredje mannen men har aldrig åtalats. Han satt frihetsberövad en tid men släpptes i brist på bevis. En annan misstänkt i samband med dubbelmordet var Yassine Mohdhi som också satt häktad en tid.

Ledande personer

I Aftonbladet pekas tre personer ut som ledande i Bro-nätverket år 2021:

Nummer ett

En idag (2021) 29-årig man från Upplands-Bro, Govan Salar Mirza Aziz, med en gediget brottsregister. Han är bl.a. dömd för allt från brott mot personer, tillgreppsbrott, narkotikabrott, trafikbrott till grovt vapenbrott.

Genom åren har han avtjänat flera fängelsestraff. Senaste gången han dömdes var i mitten av februari i år. Då dömdes han till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för två fall av misshandel, två fall av övergrepp i rättssak och tre fall av överträdelse av kontaktförbud.

Nummer två

Den andre utpekade är en 25-årig man (2020/21) som sen 2011 dömts för bland annat narkotikabrott, flera misshandelsbrott, flera rån och rånförsök samt stölder, men också grovt vapenbrott, utpressningar och mindre grovt människorov. Detta är Poya Shafie. Han blev internationellt efterlyst för vapenbrott år 2022 i samband med ett ärende där även Elias Bäck och Daniel Carlsson är misstänkta. De två är dock häktade och åtalade medan Poya Shafie är häktad i sin frånvaro.

Han har tidigare också åtalats men friats för flera grova brott. Var bland annat misstänkt för att ha skjutit två män på ett torg i Kungsängen i juni 2017. Han var också misstänkt för ett mordförsök som skedde i Upplands-Bro vintern 2019. Han frikändes dock i såväl tingsrätt som hovrätt.

Nummer tre

Slutligen har vi den tredje mannen som utpekas som ledande i Aftonbladet. En 24-årig man (2020/21) som främst dömts för mindre brott, främst narkotikabrott. Detta är sannolikt Daniel Carlsson. Han har dock även dömts för några grövre brott ihop med andra från nätverket:

Han greps sommaren 2016 tillsammans med den 25-årige ledargestalten. I hans bil hittades skarpladdat vapen, rånarluvor, handskar, flera knivar, skyddsväst och extra skor. Polisen misstänkte inledningsvis att de förberett ett grovt rån. Men hovrätten dömde honom endast för innehavet av föremålen. Han fick fyra månaders fängelse för grovt vapenbrott, brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott. 25-åringen fälldes för samma brott men fick fängelse i åtta månader.

I samma mål dömdes 29-årige gängtoppen för grovt vapenbrott efter att ha varit beväpnad med en helautomatisk automatkarbin. 29-åringen var också åtalad för grovt olaga hot genom att ha riktat och mantlat vapnet mot en person, men något han senare friades för.

Slutligen nämns också Yassine Mohdhi som ska tillhöra mellanskiktet i gänget. Han misstänks enligt uppgift vara en av de som är inblandade i en skjutning mot en bil den 2 augusti 2021. Detta tillsammans med Elias Bäck som också anses tillhöra gängets mellanskikt. Han ska enligt uppgifter har goda förbindelser med personer ur flera andra kriminella nätverk i Jakobsberg och Kallhäll samt ett av de kriminella nätverken i Rinkeby. Dessa två ska numera ha avancerat till toppskiktet i gänget och har också starka kopplingar till Rawa Majid (kurdiska räven) vilket även Poya Shafie och Daniel Carlsson har.

Elias Bäck har också kopplingar till bröderna Österdahl i Vinstanätverket.

Tidigare kriminella gäng med koppling till Upplands-Bro

Tidigare har personer från Upplands-Bro också knutits till det tidigare existerande kriminella gänget Fucked for Life. Däribland Mårten Tammiharju. Efter ett tidigare straff blev Tammiharju på nytt gripen och häktad vid en polisinsats i Mjölby den 4 augusti 2008. Förutom Tammiharju greps då även en annan återfallsförbrytare, Billy Rieloff som ingick i den så kallade Södertäljeligan. Han greps återigen fyra år senare för deltagande i ett misslyckat rån i Täby den 10 januari 2012. Tammiharju kommer från Bro i Uppland, det gör också Tony Palmroth som också på vissa håll också uppges ha varit medlem i FFL.

Läs mer:
Läs också:

#Uppdaterat 2020-10-27,  2021-08-06, 2023-02-14

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!