Dom för förberedelse till mord i Borlänge

En dom för förberedelse till mord och grovt vapenbrott har fallit i Falu tingsrätt. Domen ett planerat mord strax innan julafton 2023 i Borlänge. Händelsen ägde rum inom ramen för konflikten mellan Jordgubbens del av nätverket Foxtrot och La Liga (en splittring ur Nätverk Foxtrot vars ledare ansågs vara en man som kallades Benzema). Två av männen dömdes till fängelse i 7 år och en av dem ska dessutom utvisas.

Tingsrätten kom fram till att det är bevisat att en av de åtalade männen transporterat vapnet med ammunition till Borlänge i syfte att överlämna det till de övriga männen. De skulle sen beröva målsäganden, V*ysi Ort@c, livet.

Tingsrätten kom också fram till att mordet varit noggrant planerat. Dessutom att planeringen involverat flera personer på en högre hierarkisk nivå i nätverket än de åtalade männen. De åtalade männens roller har varit att en av de skulle se till att vapnet kom på plats och överlämnades till de två andra männen, som sen skulle utföra själva mordet.

– Eftersom det funnits en tydlig och gemensam brottsplan med en tydlig rollfördelning anser tingsrätten att alla tre ska dömas för att ha begått brotten tillsammans och i samförstånd med varandra och andra personer säger lagmannen Johan Rosén, i ett pressmeddelande. Han var rättens ordförande under målet. De dömdes därför alla för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. En av männen dömdes också för brott mot vapenlagen.

Straff

Påföljden har avseende de två vuxna männen, Amer Ali Radouani och Edward Kamau Wakahia, bestämts till fängelse i sju år. En av männen sak dessutom utvisas och förbjuds att återvända. Den tredje mannen, som endast var 17 år vid tillfället, dömdes till sluten ungdomsvård i ett år och sex månader.

– Gärningsmännen hade ingen koppling till varandra eller det tilltänkta mordoffret. Genom den omfattande utredningen i målet, med bland annat utdrag ur krypterade chattar och röstmeddelanden samt uppgifter från en person i nätverket som under själva händelseförloppet tog kontakt med polisen och på så sätt förhindrade mordet, råder det inga tvivel om att det varit fråga om ett beställningsmord inom konflikten mellan de kriminella nätverken Foxtrot och La Liga, säger Johan Rosén.

Läs mer: